Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ensamkommande

Den här informationen vänder sig främst till dig som söker allmän information om kommunens ansvar kring ensamkommande barn och unga.

Om ensamkommande barn och unga

Varje år kommer ett antal barn och ungdomar under 18 år utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl. De kallas ensamkommande barn. Botkyrka kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan 2009.

Botkyrka kommun ansvarar i dagsläget för cirka 100 ensamkommande barn och unga. Vår målsättning är att möta varje barn och ungdom utifrån deras individuella drivkraft och behov av stöd och trygghet.

När ett barn anvisas av Migrationsverket till Botkyrka är det kommunens uppgift att se till att barnet får boende, skolgång och en god man. Alla barn och unga som anvisas till kommunen har en socialsekreterare som är ansvarig för detta. Tillsammans med barnet eller ungdomen och den gode mannen utformas en framtidsplan för utveckling och inkludering i samhället.

Själva asylfrågan, det vill säga om ett barn eller ungdom ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Anvisning till kommunen

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge de asylsökande barnen ett värdigt mottagande och se till att de har omsorg och någonstans att bo. Därför fördelas (anvisas) de ensamkommande barnen till kommunerna i Sverige enligt en fördelningsmodell. När barnet eller ungdomen anvisas, är det anvisningskommunen som övertar ansvaret för barnets omsorg, boende, tillsyn, vård, stöd och skola.

Skola för alla

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, både asylsökande och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Det är barnets gode man eller särskild förordnad vårdnadshavare som söker skola åt barnet. Språkcentrum kan hjälpa till och berätta om i vilken skola det finns lediga platser.

När det gäller gymnasieskolan görs ansökan direkt till gymnasieskolan. Det vanligaste alternativet på gymnasiet är det Individuella programmet, språkintroduktion.

Olika boendeformer

Ensamkommande barn och ungdomar erbjuds en lämplig boendeform fram till den dag de fyller 21 år om de har behov av stöd. Socialtjänsten har flera boendealternativ som till exempel familjehem, HVB-hem (hem för vård eller boende), stödboende och träningslägenheter. Boendeformen anpassas individuellt för varje ungdom beroende på hur mogen och ansvarstagande hen är.

Ensamkommande som bor i kommunen men tillhör annan socialtjänst

Det finns även ett antal ensamkommande barn och unga som är placerade i Botkyrka kommun av andra kommuner. De har en socialsekreterare i sin hemkommun som ansvarar för deras boende.

Vill du bli jour- eller familjehem för ett ensamkommande barn?

Att vara familjehem innebär att en familj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under en kortare eller längre period. Som jourhem tar familjen med kort varsel emot barn eller ungdomar som akut behöver hjälp. Skicka en intresseanmälan till uppdragstagare@botkyrka.se.

Du kan också läsa mer om hur man blir jour- eller familjehem och vad det innebär.

Vill du bli god man?

Om du har frågor om god man och överförmyndarskap vänder du dig till Överförmyndarnämndens kanslilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om nyanlända

Läs mer om hur Botkyrka arbetar med övriga nyanlända.

För dig som är ensamkommande

Här hittar du mer information och tips på organisationer som kan hjälpa dig:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Omsorg & stöd