Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hitta till socialtjänsten

Från och med 5 mars 2019 samlar vi de flesta av våra verksamheter i Tumba. Många enheter har bytt namn.

Enheternas placering och telefonnummer:

Munkhättevägen 49, Tumba

Hans Stahles väg 5, Tumba

Hans Stahles väg 15, Tumba

Mottag barn
Tel: 08-530 622 55

Mottag vuxen
Tel: 08-530 618 00

Familj
(Utredning)
Tel: 08-530 610 22
(Öppenvård)
Tel: 08-530 623 60
(Mottagning våld i nära relationer)
Tel: 08-530 631 95

Barn
(Utredning och öppenvård)
Tel: 08-530 610 21

Unga
(Utredning, öppenvård, miniMaria)
Tel: 08-530 610 23

Vuxen
(Utredning)
Tel: 08-530 613 00
(Rådgivning öppenvård)
Tel: 0727-03 79 90, vardagar kl. 9-10, kl. 13-14

Boende
Tel: 08-530 616 08

Bosättning
Tel: 08-530 615 81

Familjerätt
Tel: 08-530 617 01

Ekonomiskt bistånd

Rehabilitering och sysselsättning

Familjehem
Tel: 08-530 223 55


Tumba Torg 112, Tumba

Hallunda Torg 1, Norsborg

Munkhättevägen 45, Tumba

Vuxen

Vuxen


Rehabilitering och sysselsättning

Tel: 08-530 622 60

Förebyggande vuxen
(Budget- och skuldrådgivning)
Tel: 08-530 610 70

Förebyggande barn
(Områdessekreterare)
Tel : 08-530 610 25

Karta över socialtjänstens adresser i Tumba.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2020
Omsorg & stöd