Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Återfallsprevention, ÅP

I återfallsprevention får deltagaren lära sig att identifiera sina egna risksituationer och beteendemönster. Syftet är att öka deltagarens färdigheter för att hantera olika situationer.

Metoden är baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI. Återfallsprevention ingår även som en del av behandlingsmetoden Community Reinforcement Approach, CRA. I återfallsprevention får deltagaren bland annat lära sig att:

  • Identifiera högrisksituationer
  • Hantera sug efter alkohol och droger
  • Tacka nej till alkohol och droger
  • Identifiera tidiga varningssignaler som kan leda till återfall
  • Lösa problem
  • Göra en plan vid nödsituationer
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd