Stäng meddelande

Barns behov i centrum, BBIC

Barns behov i centrum, BBIC, är ett arbetssätt framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och återkommer i dokumentationen inom socialtjänsten. Syftet med BBIC är att det ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.

Vidare syftar det till att Sveriges socialtjänster ska ha en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

BBIC-modellen exemplifieras genom tre sidor av en triangel och tanken är att arbetet med BBIC ska utgå från att kartlägga och stödja uppkomna behov på samtliga sidor av triangeln.

BBIC-triangeln:

  • Barnets utveckling
  • Föräldrarnas förmåga
  • Familj och miljö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Omsorg & stöd