Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Cannabisprogrammet för unga, CPU

Cannabisprogrammet för unga, CPU är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet, HAP.

Programmet riktar sig till ungdomar och unga vuxna som är för unga för HAP eller inte har rökt cannabis i den omfattning att det bedöms rimligt att genomgå HAP. I programmet ingår samtal med den unga och föräldrar, både tillsammans och var för sig. CPU är upplagt på samma sätt som HAP med en medicinsk, psykologisk och social fas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd