Stäng meddelande

Community Reinforcement Approach and Family Training, CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training, CRAFT, riktar sig till anhöriga som har närstående med beroendeproblematik.

Metoden har utformats i anslutning till Community Reinforcement Approach, CRA. Målet är att den anhöriges välmående ska förbättras, att relationerna mellan familjemedlemmarna förbättras och att den närståendes beroende ska minska eller upphöra samt att den närstående motiveras och stärks till att påbörja behandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd