Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ett självständigt liv, ESL

Vi arbetar med en metod som kallas för Ett Självständigt Liv, ESL. Den går ut på att stötta den som får stöd till ökad självständighet. För oss är det självklart att den som får stöd ska stå i fokus. Vi ska försöka anpassa oss efter vad den personen vill och de egna mål som personen har. Delaktighet och inflytande är viktiga utgångspunkter.

ESL är en manualbaserad metod för personer med psykisk funktionsnedsättning. Materialet kan användas individuellt eller i studiecirklar och syftar till att träna färdigheter och hjälpa den som får stöd att lära sig hantera och leva med sina svårigheter. Metoden är evidensbaserad och rekommenderad av Socialstyrelsen för att förbättra färdigheter hos personer med schizofreni.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd