Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som vi använder för att utreda individens behov av stöd i det dagliga livet. Vi utgår från personens behov, mål och resurser inom olika delar av livet.

Det kan till exempel handla om hur det fungerar i hemmet, förmågan att ta hand om sig själv och hantera kontakter med olika myndigheter. Fokus ligger på att undersöka hur det fungerar i nuläget och bygger på att vi tillsammans med personen regelbundet följer upp målen, detta för att stödet ska vara anpassat till den aktuella situationen.

IBIC bygger på individens delaktighet under hela tiden hen är aktuell hos oss, det vill säga under utredning, planering, när vi utför stödet och vid uppföljning.

IBIC underlättar för oss för att uppmärksamma de anhörigas situation, eftersom även de kan behöva stöd.

En stor fördel med IBIC är att det gör det lättare att följa hur väl våra insatser fungerar för att tillgodose individens behov. IBIC gör det även möjligt för oss att utvärdera hur hög kvalitet våra verksamheter har och vad vi behöver göra för att de ska bli ännu bättre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019
Omsorg & stöd