Stäng meddelande

Individanpassat stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, IPS

Vi arbetar med individanpassat stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, så att de ska komma i arbete eller studier. Metoden heter Individual Placement and Support, IPS.

IPS bygger på ett antal grundläggande principer

  • Målet är att den som får stöd ska hitta praktik, arbete eller studier.
  • Det viktigaste är att den som får stöd har en egen vilja att praktisera, arbeta eller studera.
  • De egna önskemålen och intressena är grunden för samarbetet.
  • Den som får stöd får det så länge det finns behov.
  • Den som får stöd får hjälp med ekonomiska frågor redan från början.
  • För att underlätta för den som får stöd att nå sina mål samarbetar vi med personens kontaktpersoner inom Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Omsorg & stöd