Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Motiverande samtal, MI

Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil som syftar till att hjälpa människor att komma i kontakt med sin egen styrka och motivation.

Metoden är inte en specifik samtalsteknik, utan i första hand ett personcentrerat och målinriktat förhållningssätt. Den utvecklades ursprungligen av psykologerna W. Miller och S. Rollnik under 1980-talet för personer med alkoholproblem men används sedan länge i en mängd olika verksamheter över hela världen i syfte att hjälpa människor till olika typer av förändring.

MI har ett starkt stöd för sin effektivitet i forskning och används inom alla delar av Botkyrkas socialförvaltning, vars anställda får utbildning och träning i metoden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd