Stäng meddelande

Modellen Botkyrka YAP

Modellen Botkyrka YAP erbjuder ett intensivt, styrkebaserat stöd till barn, ungdomar, föräldrar och vuxna med missbruk som har olika behov. Modellen bygger på en förtroendefull relation till en YAP-stödperson.

Alla har olika svårigheter men gemensamt är målet att förändra sin situation. YAP fokuserar på individens egna styrkor, önskningar, mål och tankar kring lösningar. Det styr hur utformningen av stödet ser ut. En YAP-stödperson finns till hands för att hjälpa individen att själva göra det som behövs för att nå sina egna mål.

Barn och ungdomarna från 10-18 år, föräldrar och vuxna med missbruk kan ansöka till socialtjänsten att få en YAP-stödperson, som man träffar upp till femton timmar i veckan under sex månader. Stödpersonen ska bo i eller ha god kännedom om familjens närområde. På så sätt kan stödpersonen lättare guida ungdomen till de resurser som finns i närområdet.

YAP i punktform

  • Individanpassat stöd med fokus på individens egna styrkor och resurser.
  • Individens egna intressen och vilja styr hur stödet ser ut.
  • Fokus på relationen mellan stödpersonen och den som får stöd.
  • Aldrig anklaga, aldrig avvisa och aldrig ge upp.
  • Stöd upp till femton timmar i veckan.
  • Erbjuder stöd dygnet runt via telefon.
  • Stödpersonerna är från lokalsamhället.
  • Stödpersonerna handleds och utbildas.
  • Skapar hållbara lösningar som fungerar efter avslutat YAP-program.

Noggrant urval

Den som vill få stöd behöver tacka ja till att få en YAP-stödperson eller träffa en stödperson för att sedan bestämma sig. Sedan behöver socialtjänstens utredare fatta beslut. Efter det matchas man ihop med en YAP-stödperson så att man kan börja jobba tillsammans.

Vill du veta mer om YAP?

YAP-modellen, Youth Advocate Programmes, är välbeprövad internationellt. Sättet att ge stöd har använts i USA sedan 1975 och har spridits till flera länder. Läs mer om hur man arbetar med YAP på Irland och i USA. Länkar hittar du längre ner på sidan.

Delfinansiär

Under 2016 utvecklades Botkyrka YAP med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Mer information om Vinnova hittar du längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Omsorg & stöd