Stäng meddelande

Samordnad individuell plan, SIP, och intern samordnad individuell plan, ISIP

Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan. I den ska det framgå:

  • vilka insatser som behövs
  • vilka insatser som kommunen ska svara för
  • vilka insatser som landstinget ska svara för
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen
  • om det är kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd