Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ditt agerande förebygger våld!

- Det svåraste är när andra ledare drar rasistiska eller sexistiska skämt. Det är lätt att bara skratta med. Men jag behöver ta mitt ansvar, både för min egen och de ungas skull. Hur gör du?

Det finns många sätt för oss vuxna att förebygga våld. Tillsammans kan vi skapa trygghet för våra barn och unga.

Vuxna i barn och ungas vardag är viktiga förebilder. Vad vuxna gör och säger påverkar barn och ungdomar i vad de gör och säger.

Ibland kan det vara svårt att säga till när någon vi känner och tycker om säger eller gör något som inte är okej. Vi kanske inte alltid vågar säga ifrån, men att inte göra någonting kan tolkas som att vi håller med.

I kommunens våldsförebyggande arbete lär sig barn och unga hur de på olika sätt kan vara aktiva åskådare. Att vara aktiv åskådare betyder att du agerar när du ser något som du inte tycker är okej. Om vuxna är tydliga förebilder genom sitt beteende, hjälper det barn och unga att förstå hur de ska vara och göra. Ett exempel kan vara att inte skratta med i skämt som du inte tycker är okej.

Det vi gör och säger skapar ideal och oskrivna regler. Vi behöver alla hjälpas åt att ändra negativa beteenden. Hur gör du?

Läs mer om kommunens våldsförebyggande arbete på länken nedan.

Om den här sidan

Den här sidan är en del av kommunens arbete i att förebygga våld. För Botkyrka kommun är det viktigt att medborgarna har inflytande och är delaktiga. Därför är budskapen på den här sidan skapade tillsammans med barn och vuxna som bor i Botkyrka. Kommunen frågade vad de tycker är viktigt att vuxna tänker på om de vill förebygga våld och skapa en förändring i samhället. Hur gör du?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Omsorg & stöd