Stäng meddelande

Stöd för jour- och familjehem

Socialtjänsten ansvarar för att ni som jour- och familjehem mår bra och får det stöd ni behöver. Vi håller kontinuerlig kontakt med er för att se hur det går för er och barnet.

Grundutbildning

Som familjehemsförälder erbjuds du utbildningen "Ett hem att växa i", som är framtagen av Socialstyrelsen.

Arvode och ersättning för omkostnader

Ett familjehem får en arvodesersättning enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ersättningen beskattas som lön, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Den berättigar inte till tjänstepension, a-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför, till exempel mat, kläder, fickpengar, hobby med mera.

Personlig handledning och rådgivning

Vi finns här som ett stöd för familijehemmet, barnet och den ursprungliga familjen. Om ni funderar över något är det bara att kontakta oss. Med jämna mellanrum besöker vi er för att se att allt är bra.

Familjehemsdag på Gröna Lund

Varje år, vanligtvis i september, arrangerar 24 kommuner tillsammans ”Familjehemmens dag” på Gröna Lund. Under halva dagen har Gröna Lund öppet endast för familjehem. Vi bjuder hela familjen på inträde och åkband.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019