Stäng meddelande

Aktiviteter för vuxna

Vi erbjuder seminarier, utbildningar och olika typer av anhörigträffar för att stötta dig som anhörig i vardagen.

Föreläsningar och gruppsamtal

Livsglädje- vår kanske starkaste drivkraft?!

Välkommen till en föreläsning om livsglädje som baseras på positiv psykologi. Du kommer att få med dig konkreta tips hur du kan höja din livskvalitet och lyckonivå. Satu Bermell från Probalans är terapeut med kognitiv och filosofisk inriktning.

Föreläsningen är kostnadsfri

Tid: 13 februari 2020, kl. 18:00-19:15
Plats: Kommunhuset, plan 2, Lokal Alytus, Munkhättevägen 45, Tumba

Dagens föreläsning 12 mars: "Man kan om man vill" är inställd

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Corona-viruset. Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. Därför är dagens föreläsning inställd. Håll dig uppdaterad i vård kalendarium gällande status för framtida evenemang. Stort tack för ditt samarbete!

"Man kan om man vill" - att leva med Asperger syndrom, ur två perspektiv OBS! Inställd

Välkomna till en kväll av igenkänning, inspiration och hopp! Kerstin och Daniel är mor och son och kvällen tar oss igenom Daniels liv - från en ganska stor problematik som liten till den person han blev som ung vuxen, full av både ambitioner, driv och en vilja att lyckas.

Föreläsningen är kostnadsfri

Tid: 12 mars, kl. 18.00-19.30
Plats: Kommunhuset, plan 2, Lokal Alytus, Munkhättevägen 45, Tumba


Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom är tills vidare inställda.

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Corona-viruset. Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. Därför är dessa gruppträffar inställda. Håll dig uppdaterad i vård kalendarium gällande status för framtida evenemang. Stort tack för ditt samarbete!

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen till en serie anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation.

Plats: Samtliga träffar sker i Kommunhuset, plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba


Tid: 4 februari 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 3 mars 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 7 april 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 5 maj 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 2 juni 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 7 juli 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 13 februari 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 4 augusti 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 1 september 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 6 oktober 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 3 november 2020, kl. 15:00-17:00

Tid: 1 december 2020, kl. 15:00-17:00

Träffar för unga 18-30 år: Förälder eller närstående med demenssjukdom

Du som är mellan 18 och 30 år – kom och träffa andra i liknande situation. Anhörigstödet i Stockholms län bjuder in gäster för samtal och frågor. Mötena är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Datum för 2020 kommer snart.

Gruppträffar för anhöriga till personer med ADHD, tourette, asperger eller autism

Är du förälder eller annan viktig vuxen till barn med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? fem onsdagar under våen 2020 ordnar vi träffar för dig som vill möta andra anhöriga med liknande erfarenheter och professionella med många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med NPF.

För att minimera smittorisken för Coronaviruset ställs in alla möten under en obestämd tid. Vi återkommer med nya tider så fort situationen förändras.

Datum: Alla möten är tills vidare uppskjutna/inställda. Ring för mer information!

Tid:

Plats:

Information och anmälan
Mejla anhorigstod@botkyrka.se och ange ditt namn och telefonnummer, så ringer någon av våra gruppledare upp dig.

För ytterligare information kan du kontakta anhörigsamordnare Saber Mehdizadeh på telefon 072-453 05 38.

Gruppträffar för anhöriga till personer med missbruksproblem

Datum för 2020 kommer snart.

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Omsorg & stöd