Öppna mobilmenyn

Nominera till årets pedagoger 2021

Botkyrka kommun delar varje år ut priset Årets pedagoger till personer som har haft stor betydelse för barn, elever och verksamhet. Priset ska lyfta fram pedagoger som goda förebilder och inspiratörer. Senast den 19 april 2021 kan du nominera personer till årets pris.

Du kan nominera en pedagog som arbetar vid någon av kommunen förskolor, fritidshem, grundskolor/grundsärskolor eller gymnasier/gymnasiesärskolor. Nominera en pedagog som du tycker uträttat något som fått stor betydelse för en enskild elev, en grupp elever, eller som gjort något som bidragit till att utveckla verksamheten på ett betydande sätt.

En jury utser vinnare enligt särskilda kriterier som du kan läsa längre ned på sidan.

Nominering till Årets pedagoger 2021Jag vill nominera i följande kategori * (obligatorisk)
Jag vill nominera i följande kategori
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Botkyrka kommun behandlar dina personuppgifter.

Så utses vinnarna

Mottagare av priset Årets pedagoger ska på ett tydligt sätt kombinera kunskap, trygghet och handlingskraft genom att:

  • Vara drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
  • På ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera värdena kunskap, trygghet och handlingskraft
  • Ha utmärkt sig gällande att utveckla samarbets- arbetsformer, arbetssätt samt aktiviteter som skapar effektiv samverkan och utveckling inom verksamheten.
    Genom sin förståelse för både helheten och delar av verksamheten har detta arbete fått betydelse för såväl enskild elev, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt

  • Ha utmärkt sig när det gäller att kunna tillämpa modeller, metoder och verktyg för ett optimalt lärande. Har uppvisat stor förmåga att hitta nya tankesätt och lösningar i utforskande och framåtsyftande ändamål och har genom detta arbete bidragit till utveckling hos såväl enskilda elever, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt.

Senast uppdaterad:

Utomhusbild med sex personer som sitter tillsammans på ett bord med bänk. Grönska i bakgrunden.

Årets pedagoger 2020

Lena Sundqvist på Eklidsskolan och Max Romell på Tumba gymnasium fick Botkyrka kommuns utmärkelse ”Årets pedagoger 2020”. Priset delades ut i samband med en mindre, pandemianpassad lunch vid Sturehovs slott.

Läs om Årets pedagoger 2020

Senast uppdaterad: