Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Årets pedagoger 2022

OBS! Nomineringstiden är slut för i år.
Botkyrka kommun delar varje år ut priset Årets pedagoger till anställda som har haft stor betydelse för barn, elever och verksamhet. Priset ska lyfta fram pedagoger som är goda förebilder och inspiratörer.

Du kan nominera en pedagog som arbetar vid någon av Botkyrka kommuns förskolor, fritidshem, grundskolor/grundsärskolor eller gymnasier/gymnasiesärskolor. Nominera en pedagog som du tycker uträttat något som fått stor betydelse för en enskild elev, en grupp elever, eller som gjort något som bidragit till att utveckla verksamheten på ett betydande sätt.

En jury utser vinnare enligt särskilda kriterier som du kan läsa längre ned på sidan.

Nomineringstiden pågår mellan den 12 april och den 13 maj 2022. Priset delas ut i början av hösten 2022.

Nominering till Årets pedagoger 2022

Här kan du läsa mer om hur Botkyrka kommun behandlar dina personuppgifter.

Kriterier

Mottagare av utmärkelsen Årets pedagoger ska på ett tydligt sätt kombinera kunskap, trygghet och handlingskraft genom att:

  • Vara drivande i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
  • På ett tydligt sätt skapa värde för barn/elever samt kombinera värdena kunskap, trygghet och handlingskraft

  • Ha utmärkt sig gällande att utveckla samarbets- arbetsformer, arbetssätt samt aktiviteter som skapar effektiv samverkan och utveckling inom verksamheten.
    Genom sin förståelse för både helheten och delar av verksamheten har detta arbete fått betydelse för såväl enskild elev, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt

  • Ha utmärkt sig när det gäller att kunna tillämpa modeller, metoder och verktyg för ett optimalt lärande. Har uppvisat stor förmåga att hitta nya tankesätt och lösningar i utforskande och framåtsyftande ändamål och har genom detta arbete bidragit till utveckling hos såväl enskilda elever, grupper av elever samtidigt som det bidragit till att utvecklat verksamheten på ett betydande sätt.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Tre kvinnor med blomsterbuketter tittar in i kameran.

Årets pedagoger 2021: Camilla Olofsson, Falkbergsskolan, Ulrika Alström, Sollidens förskola och Monica Eriksson, Grindtorpsskolan.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: