Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Ugglan

På förskolan Ugglan skapar vi undervisningen utifrån barnens frågeställningar och funderingar. Våra lärmiljöer är inspirerande och lockar till lek, utforskande och lärande – på Ugglan ska det vara roligt att lära!

Fakta om förskolan

Område: Alby

Avdelningar: 8 st

Barn: 156 st

Vår inriktning

Förskolan Ugglan ligger i en cirkelformad byggnad i Alby centrum med närhet till bibliotek och andra utflyktsmål. Vi har en stor fin gård där barnen vistas minst en gång om dagen, årets alla dagar, i alla väder. Förskolan har två stora ateljéer som är öppna för barnen varje dag samt en trevlig matsal där vi serverar varierad hälsosam mat lagad från grunden.

Lärmiljöerna på Ugglan är utformade för att locka till lek, lärande och utforskande och allt material finns tillgängligt för barnen hela tiden. De inspirerande miljöerna gör det möjligt för barnen att arbeta självständigt men också att mötas med varandra.

Våra engagerade och kompetenta pedagoger arbetar varje dag för att barnen ska känna sig delaktiga, dugliga och engagerade. För att möjliggöra att alla barn kan uttrycka sig och göra sig förstådda arbetar vi på ett språkutvecklande sätt. I vår undervisning uppmuntrar vi barnen att uttrycka sig genom att måla, teckna eller skapa med lera, för att uttrycka sig på flera olika sätt. Vi använder även bildstöd i undervisningen för att utveckla språket bland barnen.

På vår förskola värdesätter vi ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare och familjer. Varje år bjuder vi in till flera tillfällen där det finns möjlighet att delta i förskolans olika aktiviteter tillsammans med barnen. Vårdnadshavare kan då tillsammans med sina barn på deras respektive avdelning utforska det barnen arbetar med i vardagen eller som de får uppleva i förskolans gemensamma ateljéer. Det finns vid dessa tillfällen även möjlighet att möta personal eller träffa biträdande rektor.

Vi bjuder även in till årliga sammankomster såsom gemensamt uppmärksammande av julen och vårfest där vi avslutar läsåret tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Hitta hit

Förskolan Ugglan ligger på Lagman Lekares väg 40, 145 58 Norsborg
Förskolan Ugglan i Google maps

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Alby östra förskoleenhet.
albyostraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Kristin Sparrfeldt
kristin.sparrfeldt@botkyrka.se
070-212 57 43

Biträdande rektor
Anna Lagerkvist
anna.lagerkvist@botkyrka.se
076-115 01 33

Avdelningar
Björken: 070-184 43 40

Eken: 072-523 37 30

Kastanjen: 072-523 38 10

Linden: 070-184 43 39

Oliven: 070-184 43 07

Palmen: 072-523 37 90

Rönnen: 072-523 37 60

Tallen: 072-523 37 50

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: