Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Viktig utveckling för ditt barn börjar redan i förskolan

tre barn i treårsålderns som leker tillsammans

Förskolan ger ditt barn de goda förutsättningar det behöver för att lyckas i skolan. Här träffar de trygga vuxna, välutbildade förskollärare, barnskötare och barn i olika åldrar. Som förälder är du alltid välkommen att diskutera ditt barns utveckling i förskolan med vår personal.

Sök förskola

95 procent av alla fyraåringar i Sverige går i förskola

Watch the film in English

Watch the film in Arabic

I Botkyrkas förskolor möts du och ditt barn av våra engagerade förskollärare och barnskötare som gör allt för att ditt barn ska få kunskap, trygghet och gemenskap. Hos oss får ditt barn möjlighet att utveckla förståelse för exempelvis matematik, teknik och naturvetenskap. Under hela dagen och i alla aktiviteter arbetar personalen också med att stärka ditt barns språkutveckling. All undervisning på förskolan sker under lekfulla former vilket gör barnen nyfikna på att lära sig ännu mer.

Både vår pedagogik och miljön för barnen ligger i framkant

Den pedagogiska och kreativa lärmiljön är något Botkyrkas förskolor uppmärksammas särskilt för. Vi bygger just nu många nya förskolor och gårdar med särskilt fokus på att skapa en kreativ lärmiljö, såväl inomhus som utomhus. Undervisningen sker i därför i många olika miljöer och rum som är spännande och utmanande för barnen.

Botkyrkas förskolor har gott rykte bland Sveriges förskollärare

Förskolläraren Claudia Rodriguez, som är intervjuad i artikeln, menar att personalen på förskolan upplever att barnen blir mer fokuserade när undervisning sker utomhus. Hon säger att

De upplever miljön med alla sinnen och blir mer kreativa

Läs gärna hela artikeln om oss och förskolan Ametisten på Förskoletidningens webbplats.

Naturskolan i Botkyrka – inspirerar till lustfyllt äventyr i naturen

I Botkyrkas förskolor får ditt barn chans att bekanta sig med naturskolan och äventyrspedagogiken. Äventyrspedagogik är ett lustfullt sätt att få in lek, rörelse och spänning i barnens lärande. Med hjälp av Naturskolan konkretiseras arbetet med förskolans läroplan på lustfullt sätt inom många områden exempelvis inom språkutveckling, matematik, hållbar utveckling.

Tillsammans med pedagogerna på Naturskolan och personalen på förskolan får ditt barn arbeta med olika uppgifter i naturen och upplever den med alla sinnen på ett spännande sätt.

Över 100 språk i Botkyrka – det är en resurs!

Vi arbetar språkutvecklande. Det innebär att vi lägger stort fokus på att träna språk i förskolan. De första åren i ditt barns liv är en viktig tid och avgörande för språkutvecklingen och inlärningen. För att engagera och möta ditt barn arbetar vi med språk på olika sätt. Vi arbetar både med flerspråkighet, det vill säga att barnet pratar flera språk, vi arbetar med kroppsspråk där vi visar och pekar, vi använder bilder och även tecken i vår kommunikation.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att ditt barn ska lyckas i förskolan och i hela sin skolgång!

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: