Öppna mobilmenyn

Elevhälsa och stöd

 • Särskilt stöd

  De barn och elever som behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få det.

 • Skolhälsovård

  Alla elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds kostnadsfri elevälsa.

 • Likabehandlingsarbete

  Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta för allas lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.

 • Botkyrkas barnombudsman

  Barnombudsmannen i Botkyrka heter Ewa Hollén och hjälper både barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar.

 • Om du mår dåligt i skolan

  Här får du, dina föräldrar och andra veta vart ni kan vända er om du mår dåligt i skolan och behöver hjälp.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

Utbildningsförvaltningen