Öppna mobilmenyn

Skolhälsovård

Alla elever i Botkyrka kommuns grund- och gymnasieskolor erbjuds kostnadsfri elevhälsa. Varje skola har tillgång till skolsköterska samt vid behov skolläkare.

Enligt skollagen 2010:800 ska det i alla skolor finnas Elevhälsa, där skolhälsovården utgör elevhälsans medicinska insatser.

Skolhälsovården arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande för att bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa. Skolhälsovården ska tillsammans med hemmet främja barnets harmoniska utveckling och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan stödjer elever med behov av särskilt stöd.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Rektor har ansvar för att en elevs behov av särskilt stöd utreds.

Skolsköterskan

Skolsköterskan genomför bland annat hälsobesök med samtal och hälsokontroller samt vaccinationer. Till skolsköterskan kan du vända dig om du har frågor kring din hälsa eller utveckling, om du mår fysiskt eller psykiskt dåligt eller känner av stress. Du kan även fråga om råd vad gäller sex- och samlevnad eller har frågor som rör tobak, alkohol och droger.

 Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan.

Sekretess

Elevhälsans personal har tystnadsplikt och omfattas av samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal. Alla som arbetar inom elevhälsan har dessutom anmälningsplikt. Det innebär att om vi får reda på att en elev far illa så har vi skyldighet att anmäla det till socialtjänsten. Då måste tystnadsplikten brytas.

Kontakt

Gå in på respektive skola hemsida för mer information.

Grundskolor

Gymnasieskolor

Övergripande skolhälsovård kontaktas via kommunens växel: 08-530 610 00.


Senast uppdaterad: 21 augusti 2020

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särkskola.

Utbildningsförvaltningen