Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskola

Tre förskolebarn leker att de lagar mat.

Ansökan och avgifter

 • Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

  Ditt barn kan gå på förskola eller i pedagogisk omsorg om det är mellan ett och sex år. Ansök om plats senast fyra månader innan ditt barn ska börja.

 • Avgifter

  Så här räknar vi ut avgiften. Maxtaxa och syskonrabatt. Hur du lämnar uppgifter om inkomst.

 • Öppettider och vistelsetider

  Förskolor och pedagogisk omsorg håller öppet vardagar 6.30–18.30. Vissa förskolor bedriver vid behov omsorg på obekväm arbetstid.

 • Avgiftskontroll

  Se till att anmäla rätt inkomst till oss. Vi kontrollerar varje år att du har betalat rätt avgift till förskola och fritidshem.

 • Förskola i annan kommun

  Detta gäller om du bor i Botkyrka och ditt barn går i förskola i annan kommun.

 • Säg upp förskoleplats

  Logga in i e-tjänsten för att säga upp platsen. Uppsägning av sexåringar sker automatiskt inför skolstarten.

Hitta förskola

Så fungerar barnomsorgen

 • Om förskola och pedagogisk omsorg

  Från det år ditt barn fyller ett år tills det år det fyller fem kan ditt barn få plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

 • Måltider i förskolan

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Flerspråkighet i förskolan

  I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska pedagogerna i förskolan anpassa aktiviteter, arbetssätt och miljö till barnens behov.

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Trygghet

 • Handlingsplan mot övergrepp

  För att motverka att barn utsätts för övergrepp i verksamheten har Botkyrka kommun en handlingsplan.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.

 • Trygghet och studiero

  Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång.