Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskola i Botkyrka

Från det år ditt barn fyller ett år till vårterminen det år det fyller sex år kan ditt barn få plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg i Botkyrka. Ditt barn kommer att vistas i en trygg och pedagogisk lärmiljö som bidrar till ett livslångt lärande.

Ansökan och avgifter

 • Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

  Ditt barn kan gå på förskola eller i pedagogisk omsorg om det är mellan ett och sex år. Ansök om plats senast fyra månader innan ditt barn ska börja.

 • Avgifter

  Så här räknar vi ut avgiften. Maxtaxa och syskonrabatt. Hur du lämnar uppgifter om inkomst.

 • Öppettider och vistelsetider

  Förskolor och pedagogisk omsorg håller öppet vardagar 6.30–18.30. Vissa förskolor bedriver vid behov omsorg på obekväm arbetstid.

 • Avgiftskontroll

  Se till att anmäla rätt inkomst till oss. Vi kontrollerar varje år att du har betalat rätt avgift till förskola och fritidshem.

 • Förskola i annan kommun

  Detta gäller om du bor i Botkyrka och ditt barn går i förskola i annan kommun.

 • Säg upp förskoleplats

  Logga in i e-tjänsten för att säga upp platsen. Uppsägning av sexåringar sker automatiskt inför skolstarten.

 • Ansökan om tilläggsbelopp

  Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet.

Hitta förskola

Så fungerar barnomsorgen

Trygghet

 • Handlingsplan mot övergrepp

  För att motverka att barn utsätts för övergrepp i verksamheten har Botkyrka kommun en handlingsplan.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.

 • Trygghet och studiero

  Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång.

95 procent av alla fyraåringar i Sverige går i förskola