Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansökan och avgifter

 • Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

  Ditt barn kan gå på förskola eller i pedagogisk omsorg om det är mellan ett och sex år. Ansök om plats senast fyra månader innan ditt barn ska börja.

 • Avgifter

  Så här räknar vi ut avgiften. Maxtaxa och syskonrabatt. Hur du lämnar uppgifter om inkomst.

 • Öppettider och vistelsetider

  Förskolor och pedagogisk omsorg håller öppet vardagar 6.30–18.30. Vissa förskolor bedriver vid behov omsorg på obekväm arbetstid.

 • Tidsöverenskommelse

  E-tjänst för vårdnadshavare med barn i kommunal förskola.

 • Avgiftskontroll

  Se till att anmäla rätt inkomst till oss. Vi kontrollerar varje år att du har betalat rätt avgift till förskola och fritidshem.

 • Förskola i annan kommun

  Detta gäller om du bor i Botkyrka och ditt barn går i förskola i annan kommun.

 • Säg upp förskoleplats

  Logga in i e-tjänsten för att säga upp platsen. Uppsägning av sexåringar sker automatiskt inför skolstarten.

 • Ansökan om tilläggsbelopp

  Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

Utbildningsförvaltningen