Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ditt barn kan gå på förskola eller i pedagogisk omsorg om det är mellan ett och sex år. Ansök om plats senast fyra månader innan ditt barn ska börja.

Så ansöker du

För att söka plats förskola eller pedagogisk omsorg använder du e-tjänsten. Du behöver e-legitimation eller inloggningsuppgifter.

Saknar du svenskt personnummer eller e-legitimation?

Besök ditt närmaste medborgarkontor så får du hjälp.

Botkyrka kommun byter sätt att logga in i e-tjänsten för barnomsorg och grundskola för dig som saknar du svenskt personnummer eller e-legitimation. Om du har fått användarnamn och lösenord tidigare för att komma åt e-tjänsten slutar dessa att fungera 28 juni 2023. Du måste besöka ett medborgarkontor för att få ett nytt konto och inloggningsuppgifter.

När medborgarkontoret har skapat ett konto till dig och du har fått inloggningsuppgifter ska du använda länken nedan för att logga in i e-tjänsten.

Har du skyddade personuppgifter?

Besök ditt närmaste medborgarkontor så får du hjälp.

Erbjudande om förskoleplats

Du får erbjudandet om plats via SMS och e-post. Du kommer få erbjudande om plats senast en månad innan önskat startdatum. Kom ihåg att svara inom 14 dagar så att du inte missar din plats.

Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet. Det gör du i e-tjänsten. Varje vårdnadshavare måste logga in separat.

Om du tackar nej måste du skapa en ny ansökan och ny garantitid på fyra månader gäller.

Hitta barnomsorg

Förskolor i Botkyrka

Familjedaghem och annan pedagogisk omsorg i Botkyrka

Förskola i annan kommun

För dig som önskar barnomsorg i en annan kommun gäller särskilda regler.

Barnomsorg i annan kommun

Fördelning av plats

När vi fördelar platser tar vi hänsyn till om barnet har speciella behov, syskonförtur, närhet till hemmet och vårdnadshavares önskemål. Vi behöver ta hänsyn till alla barn i kommunen. Därför kan det hända att ditt barn blir erbjuden plats på en annan förskola än den du önskat.

Fristående verksamheter sköter köhanteringen själva. I andra kommuner gäller deras regelverk om till exempel placering och turordning. Ansökan till fristående förskolor görs via Botkyrka kommuns e-tjänst. Rätten till barnomsorg är lika i alla kommuner.

Byta förskola

Vill du byta förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om omplacering i e-tjänsten. Byte av förskola kan ske om det finns plats och om du ska flytta inom Botkyrka kommun. För att skapa stabilitet för barnen byter vi sällan plats på barn inom närområdet. Barn som inte har någon plats i förskolan prioriteras först.

Fristående verksamheter har egna regler för byte.

Så många timmar kan ditt barn gå på förskola

Botkyrka kommun erbjuder förskola 5 timmar per dag, alltså max 25 timmar per vecka. Du som arbetar eller studerar kan ha ditt barn på förskola eller i pedagogisk omsorg fler än 5 timmar per dag.

Om du vill att barnet ska vara mer än 5 timmar på förskolan eller i pedagogisk omsorg behöver du lämna in en tidsöverenskommelse. Du hittar e-tjänsten för tidsöverenskommelse HÄR.

Färre än 25 timmar

Du kan välja att ditt barn ska gå 15 timmar i veckan på förskolan. Då betalar du halva avgiften.

Öppettider

Förskolor och pedagogisk omsorg håller öppet vardagar 6.30–18.30. Om du arbetar på vardagar mellan 5.30­­–21.30 finns det två förskolor som kan ta emot ditt barn. Dessa förskolor ligger i Tumba och Alby. Ansök om förskola på obekväm arbetstid i e-tjänsten.

Gratis allmän förskola

Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år får det gå 15 timmar i veckan gratis. Allmän förskola följer skolans läsår. Det betyder att barnen har lov när det är lov i grundskolan. Först ansöker du om plats i e-tjänsten. När du har fått en plats i förskolan behöver du meddela rektorn på förskolan och fylla i en tidsöverenskommelse om gratis allmän förskola. Du hittar e-tjänsten för tidsöverenskommelse HÄR. Om du inte meddelar rektorn att du vill ha allmän gratis förskola kan du bli fakturerad.

Tidsöverenskommelse görs via e-tjänst vid förändring av arbets- eller studiesituation.

Så mycket kostar det

Hur mycket du betalar för förskolan beror på hur mycket du tjänar. Avgiften justeras också efter hur många barn du har som går i barnomsorg (förskola och fritidshem).

Mer om avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Flytta till Botkyrka

Ditt barn kan börja i förskola eller pedagogisk omsorg det datum barnet är folkbokfört i Botkyrka. Du kan ansöka om plats tidigast fyra månader innan folkbokförningen. Ange ett datum för förskolestart då du vet att barnet kommer vara folkbokfört i kommunen. Du kommer inte få plats om barnet inte är folkbokfört i kommunen.

När du ansöker ska du mejla ditt hyres/-köpekontrakt till oss. Om flytten till Botkyrka blir försenad behöver du meddela det. Om barnet inte folkbokförs i Botkyrka kommer platsen att sägas upp efter en månad.

Riktlinjer

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!
08-530 610 00
medborgarcenter@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: