Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Tilläggsbelopp för barn och elev i behov av extraordinära stödinsatser – E-tjänst

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever.

Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan söka ekonomiskt bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd och för extraordinära stödinsatser. Även gymnasieskolor i annan kommuns regi kan söka tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

· Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn eller elev

· Tilläggsbeloppet ska ha samband med barnets eller elevens särskilda behov och förutsättningar.

För mer information om vad extraordinära stödinsatser innebär se:
Ansöka om tilläggsbelopp - Skolverket

Här kommer inom kort en länk till e-tjänstansökan.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: