Öppna mobilmenyn

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg betalas av barnets vårdnadshavare. Avgiften påverkas av antalet barn och av vårdnadshavarnas inkomster.

Maxtaxa

Kommunen tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.

Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1 510 kr/månad.

Avgiften för ett barn i fritidshem är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1007 kr/månad.

Avgiften räknas från första placeringsdag och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Förskola

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 510 kr/månad.
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 1007 kr/månad.
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 503 kr/månad.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1007 kr/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr/månad.
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr/månad.

Avgiftskontroll

Kommunen genomför varje år en retroaktiv avgiftskontroll. Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Läs mer om avgiftskontrollen

Delad faktura räknas ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster. Detta Innebär att den vårdnadshavare som har lägst inkomst får en mindre del av fakturaavgiften. Den vårdnadshavare som har högst inkomst får en större del av fakturaavgiften.

Om den ena vårdnadshavaren ändrar sin inkomst påverkar det även den andra vårdnadshavarens fakturaavgift.

Senast uppdaterad:

Autogiro och e-faktura

Om du vill kan du betala dina avgifter med autogiro eller e-faktura. Du kan anmäla autogiro i vår e-tjänst eller med en blankett.

Anmäl autogiro i e-tjänsten

Ladda ner blankett för autogiroPDF

Villkor för autogiroPDF

E-faktura beställer du via din bank.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på vårdnadshavarnas inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten

Senast uppdaterad: