Öppna mobilmenyn

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg betalas av barnets vårdnadshavare. Avgiften påverkas av antalet barn och av vårdnadshavarnas inkomster.

Maxtaxa

Kommunen tillämpar maxtaxa. Skolverket har indexerat inkomsttaket till 49280 kr per månad för 2020.

Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1478 kr/månad.

Avgiften för ett barn i fritidshem är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 986 kr/månad

Avgiften räknas från första placeringsdag och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Förskola

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1478 kr/månad.
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 986 kr/månad.
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 493 kr/månad.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 986 kr/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr/månad.
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr/månad.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på vårdnadshavarnas inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i e-tjänsten.

Kommunen genomför varje år en retroaktiv avgiftskontroll. Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Läs mer om avgiftskontrollen

Delad faktura räknas ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster. Detta Innebär att den vårdnadshavare som har lägst inkomst får en mindre del av fakturaavgiften. Den vårdnadshavare som har högst inkomst får en större del av fakturaavgiften.

Om den ena vårdnadshavaren ändrar sin inkomst påverkar det även den andra vårdnadshavarens fakturaavgift.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020

Autogiro och e-faktura

Om du vill kan du betala dina avgifter med autogiro eller e-faktura. Du kan anmäla autogiro i vår e-tjänst eller med en blankett.

Anmäl autogiro i e-tjänsten

Ladda ner blankett för autogiroPDF

Villkor för autogiroPDF

E-faktura beställer du via din bank.