Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskolan Granen

Förskolan har sex avdelningar och ligger i Norsborg.

Förskolan tillhör Norsborgs centrala förskoleenhet
norsborgscentralaforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Mikaela Liedegren
mikaela.liedegren@botkyrka.se
0702-623285

Avdelningar

Fjärilen: 0701-82 32 53

Humlan: 0722-40 17 62

Lysmasken: 0701-82 32 54

Myran: 0722-40 83 52

Nyckelpigan: 0701-82 32 58

Trollsländan: 0701-82 32 56

Språkförskolan Blåvingen
Blåvingen är en språkförskola och ligger inrymd i förskolan Granen. Språkförskolan tar emot barn med en diagnostiserad generell språkstörning. För att söka plats krävs ansökan av logoped. Språkstörningen ska inte bero på andra funktionshinder som exempelvis autism eller utvecklingsstörning. På språkförskolan arbetar tre förskollärare och en logoped. Det finns 8 platser.

Blåvingen: 0701-89 63 29

Specialpedagogisk samordnare språkförskolan
Lisbeth Lindman
lisbeth.lindman@botkyrka.se
070-183 63 26

Logoped språkförskolan
Johanna Enhörning
johanna.enhorning@botkyrka.se
070-206 41 18

Adress
Sankt Mikaels väg 4
145 46 Norsborg

Senast uppdaterad:

Sök förskola

Förskoleenheten

Förskolan tillhör Norsborgs centrala förskoleenhet
norsborgcentralaforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Mikaela Liedegren
mikaela.liedegren@botkyrka.se
070-262 32 85

Förskola i Botkyrka

Förskolan ger ditt barn de goda förutsättningar det behöver för att lyckas i skolan. Här träffar de trygga vuxna, välutbildade förskollärare, barnskötare och barn i olika åldrar. Som förälder är du alltid välkommen att diskutera ditt barns utveckling i förskolan med vår personal.

Senast uppdaterad: