Öppna mobilmenyn

Granens språkförskola

Granens språkförskola, är en del av förskolan Granen i Norsborg. Språkförskolan tar emot barn med en diagnostiserad generell språkstörning. Språkstörningen ska inte bero på andra funktionshinder som exempelvis autism eller utvecklingsstörning. För att söka plats krävs remiss av logoped. På språkförskolan arbetar tre förskollärare och en logoped.

Antal platser: 8

Specialpedagogisk samordnare
Lisbeth Lindman
lisbeth.lindman@botkyrka.se
070-183 63 26

Logoped
Johanna Enhörning
johanna.enhorning@botkyrka.se
070-206 41 18

Biträdande rektor 
Veronica Andersson   
veronica.andersson@botkyrka.se
072-701 52 70

Adress
Sankt Mikaels väg 4
145 46 Norsborg


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: