Öppna mobilmenyn

Karamelita

Karamelita är ett fristående familjedaghem i Tullinge.

Dagbarnvårdare
Karina Galassi Immo
070-496 02 17

Besöksadress
Alpvägen 11

Postadress
146 50  Tullinge


Senast uppdaterad: 18 februari 2020

Senast uppdaterad: 18 februari 2020