Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så fungerar barnomsorgen

 • Om förskola och pedagogisk omsorg

  Från det år ditt barn fyller ett år tills det år det fyller fem kan ditt barn få plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

 • Måltider i förskolan

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Flerspråkighet i förskolan

  I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska pedagogerna i förskolan anpassa aktiviteter, arbetssätt och miljö till barnens behov.

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

Utbildningsförvaltningen