Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om förskola och pedagogisk omsorg

Förskolepersonal och barn

Från det år ditt barn fyller ett år till vårterminen det år det fyller sex år kan ditt barn få plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg i Botkyrka. Ditt barn kommer att vistas i en trygg och pedagogisk lärmiljö som bidrar till ett livslångt lärande.

 

Logga in i e-tjänsten

Förskola

Har du barn mellan ett och fem år kan du ansöka om plats i förskolan.
Förskolans uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling och ger ditt barn omsorg. I förskolan varvas fri lek med planerade aktiviteter. Förskolan arbetar med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Verksamheten dokumenteras och utvärderas så att du som vårdnadshavare kan följa den. Alla vårdnadshavare ska ha regelbundna utvecklingssamtal med personalen.

Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen och den värdegrund som beskrivs där och skollagen. Förskolor finns i kommunal och fristående regi.

Läroplan för förskolan

Skollagen

Botkyrkas förskolor

Riktlinjer för pedagogiska lärmiljöer i förskolan Pdf, 768.5 kB.

Allmän förskola

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar om året) och är avgiftsfri. Plats erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola bedrivs inom förskolan men följer grundskolans läsår. Det innebär att barnen i den allmänna förskolan är lediga under skollov. Ingen lunch serveras.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg riktar sig till barn i åldrarna ett till vårterminen barnet fyller sex år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg vägleds av förskolans läroplan men styrs inte av den. Pedagogisk omsorg kan vara en verksamhet där barn tas om hand i personalens eget hem (familjedaghem), i flerfamiljslösningar eller i en särskild lokal. Barngruppen består oftast av fem till sex barn.

Hitta pedagogisk omsorg i Botkyrka

Senast uppdaterad:

Barnomsorg på webbkartan

Här kan du se alla Botkyrkas förskolor och familjedaghem på vår webbkarta. Du kan zooma in och ut på kartan. Klicka på en ikon i kartan för att se verksamhetens namn.

Webbkartan

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium och anpassat gymnasium.

Utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: