Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Trygghet och studiero

Trygghetsfrågorna är prioriterade i förskolan, grundskolan och i gymnasiet. Att skapa en trygg miljö för alla är inte alltid lätt, men det är grunden för trivsel och resultat.

En trygg miljö med studiero

I det här dokumentet beskriver vi vilka förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på ditt barns skola och på kommunen som huvudman, men också vilka förväntningar som finns på dig.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: