Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Öppet hus 2023

Väkommen på öppet hus i Botkyrkas grundskolor. Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med våra skolor inför att du ska välja skola för ditt barn.

Många av grundskolorna i Botkyrka välkomnar dig som ska göra skolvalet till öppna hus på plats i skolorna. Nedan hittar du datum och tider för när skolorna bjuder in.

Du är också varmt välkommen att ta kontakt med respektive skola för att ställa frågor och ta reda på mer om verksamheten.

Grindtorpsskolan F–9

Datum, tid, årskurs: Den 12 januari kl. 18:00-20:00 för vårdnadshavare vars barn börjar i förskoleklass höstterminen 2023.

Plats: Grindtorpsskolan, Lagmansbacken 12, matsalen.

Kontaktperson: Biträdande rektor Christer Skogert, tel: 0702886427, mejl: christer.skogert@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2023. Passa på att besöka vår fina skola och få en guidad visning av våra klassrum och övriga lokaler. Vi bjuder på fika och du kommer att få träffa lärare, representanter från skolledningen och elevhälsoteamet som berättar om hur vi arbetar på skolan.


Kvarnhagsskolan F–9 och grundsärskola

Datum, tid, årskurs: Den 17 januari kl.17:15-18:15 och 18:30-19:30 för förskoleklass. Vårdnadshavare väljer själv vilken av dessa tider som passar bäst att besöka. Det är samma information som ges på båda informationsmötena.

Plats: Servitutsvägen 17, samling vid cafeterian, ingång huvudentren.

Kontaktperson: Till och med 31 december 2022 Biträdande rektor Patrizia Musarra, tel 070889202, mejl: patrizia.musarra@botkyrka.se.

Från och med 1 januari 2023 Biträdande rektor Ditte Lind,tel: 0708892021, mejl: ditte.lind@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2023. Passa på att tillsammans med ditt barn besöka vår fina skola och få information om förskoleklass och årskurs 1-3. Först blir det en stund med information där man kan ställa frågor. Det blir en guidad visning av våra klassrum, fritidsavdelningar och övriga lokaler. Ni kommer få träffa rektor, biträdande rektor, lärare och fritidspersonal som berättar om hur vi arbetar och hur det är att vara elev på Kvarnhagsskolan.

Fittjaskolan Botkyrka Norra F–9 och grundsärskola

Datum, tid, årskurs: Den18 januari kl. 17:30-18:30 för blivande förskoleklass och blivande årskurs 6.

Plats: Stökhagsvägen 1, Fittjaskolans matsal.

Kontaktperson: Skoladministratör Elisabeth Lahdo, tel: 0725966803, mejl: elisabeth.lahdo@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som är intresserad av att söka till vår skola, till förskoleklass eller årskurs 6, höstterminen 2023.

Passa på att tillsammans med ditt barn besöka vår skola, träffa rektor och blivande lärare, få information om hur vi arbetar, titta på klassrum och lokaler, samt ställa frågor till oss!

Varmt välkomna!


Tallidsskolan F–5 och grundsärskola

Datum, tid, årskurs: Den 17 januari kl. 17:30-18:30 för blivande förskoleklass.

Plats: Bägarvägen 2, Tallidsskolans matsal.

Kontaktperson: Intendent Suzana Pacariz tel: 072-5966783, mejl: suzana.pacariz@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som är intresserad av att söka till vår skola till förskoleklass, höstterminen 2023.

Passa på att tillsammans med ditt barn besöka vår skola, träffa rektor och blivande lärare, få information om hur vi arbetar, titta på klassrum och lokaler, samt ställa frågor till oss!

Varmt välkomna!

Borgskolan F–6 och grundsärskola

Datum, tid, årskurs: Den 23 januari kl. 18:00-19:30, för blivande förskoleklass.

Plats : Borgskolan, Friggs väg 17, förskoleklassrummet (Paviljonger).

Kontaktperson: Tillförordnad rektor Lovisa Bethmorad, tel: 072-706 81 80, mejl: lovisa.bethmorad@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2023. Passa på att besöka vår skola och få en visning av våra klassrum. Du kommer att träffa skolledningen och lärare, som berättar hur vi arbetar på Borgskolan och i synnerhet i förskoleklass samt hur en dag i förskoleklass ser ut.


Brunnaskolan F–9

Datum, tid, årskurs: Den 18 januari kl. 18:00-20:00 för förskoleklass och årskurs 7.
Plats: Humlevägen 2, i matsalen.
Kontaktperson: Intendent Makbule Bulduk, tel: 073-1832609, mejl: makbule.bulduk@botkyrka.se

Beskrivning: Anmäl ditt besök i förväg till kontaktpersonen, se kontaktuppgifter ovan. Vi träffas i matsalen för allmän information av rektor och elevhälsan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.


Hammerstaskolan F–9

Datum, tid, årskurs: Den 1 februari kl. kl. 9.00, 13.00 eller 16.00 för blivnade förskoleklass. Det är samma information som ges på alla dessa tillfällen. Du som vårdnadshavare väljer själv vilken av dessa tider som passar dig att besöka oss.

Plats : Hallundavägen 199, Norsborg. Vi samlas vid expeditionen.

Kontaktperson: Biträdande rektor Sara Nordquist, tel: 070-8891968 , mejl: sara.nordquist@botkyrka.se och rektor Lena Häggberg, tel: 073-4218502, mejl: lena.haggberg@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2023. Kom tillsammans med ditt barn besök vår fina skola. Ni får träffa pedagoger oss i skolledningen samt gå runt och titta på våra lokaler. Varmt välkommen!


Karsby International School F–9

Datum, tid, årskurs: Den 23 januari kl.17:30 – 19:00 för blivande förskoleklass.

Plats: Tomtbergavägen 370, i förskoleklassens klassrum.

Kontaktperson: Lena Munther Sandström, tel: 072-2031330, mejl: lena.munther-sandstrom@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som ska börja förskoleklass hösten 2023. Nu har du möjlighet att få besöka vår fina skola och träffa några av dem som du och ditt barn kommer att träffa om ni väljer Karsby.

Förskoleklassens pedagoger och biträdande rektor kommer att beskriva och berätta om skolans organisation, hur vi arbetar och vår vision. Du kommer få information om hur en typisk skoldag ser ut och vad som händer efter att skoldagen är slut och fritids tar vid. Som avslutning gör vi en liten rundvandring i skolan till bland annat skolans matsal.  

Banslättsskolan F–5

Datum, tid, årskurs: Den 19 januari kl 18.00, för blivande förskoleklass.

Plats/adress: Aftonvägen 6, Tullinge, Matsalen.

Kontaktperson: Renas Kherzi, Biträdande rektor, tel: 0701826141, mejl: renas.khezri@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2023. Passa på att besöka vår fina skola för att höra hur våra grundskollärare och lärare mot fritidshemmet arbetar. Ni kommer också få en guidad visning av våra klassrum och övriga lokaler.


Eklidsskolan F–5

Datum, tid, årskurs: Den 25 januari kl.18:00 –19:00 för blivande förskoleklass.

Plats/adress: Nibblevägen 9, samling vid skolans entré.

Kontaktperson: Harke Steenbergen, biträdande rektor, mejl: harke.hendrik.steenbergen@botkyrka.se

Beskrivning: Du som har ett barn som ska söka skola för att börja i förskoleklass höstterminen 2023 är välkommen att besöka oss. Under vårt öppet hus får du träffa förskoleklassens personal och få mer information om vår skola. Du kommer också att att få en kort rundvandring i våra lokaler.


Falkbergsskolan 6–9

Datum, tid, årskurs: Den 18 januari kl.18:00-19:30 för årskurs 6.

Plats: Östanvägen 3, Tullinge.

Kontaktperson: Biträdande rektor Lena Berg, tel: 070-180 62 14, mejl: lena.berg@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som ska börja i årskurs 6 höstterminen 2023. Passa på att tillsammans med ditt barn besöka vår nya fina skola och få en guidad visning av våra klassrum, aula och övriga lokaler. Vår kock bjuder på soppa i matsalen. Du kommer också att få träffa skolledningen, elevhälsoteamet, lärare och elever som berättar om hur vi arbetar och hur det är att vara elev på Falkbergsskolan.


Parkhemsskolan F–5

Datum, tid, årskurs: Den 24 januari kl.17:00-18:00 för blivande förskoleklass.

Plats: Adler Salvius väg 128, 146 53 Tullinge, Matsalen

Kontaktperson: Biträdande rektor Lisa Lönnström, tel: 0708861402, mejl: lisa.lonnstrom@botkyrka.se

Beskrivning: Välkommen till öppet hus på Parkhemsskolan i Tullinge.

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2022? Passa på att tillsammans med ditt barn besöka vår fina skola och få en guidad visning av skolans lokaler. Du kommer att få träffa skolans ledning samt lärare som berättar om hur vi arbetar och hur det är, som elev, att gå på Parkhemsskolan.


Rikstens skola F–9

Datum, tid, årskurs: Den 25 januari kl 18:00-20:00 för blivande förskoleklass.

Plats: Skolans matsal

Kontaktperson: Sanna Hedgrund, biträdande rektor tel: 0701870183 mejl: sanna.hedgrund@botkyrka.se

Beskrivning: Välkommen till Rikstens skola. Vi bjuder in dig som har barn som ska börja förskoleklass hösten 2023. Vid mötet får du träffa skolledning, pedagoger och företrädare för elevhälsan.


Trädgårdsstadsskolan F–9

Datum, tid, årskurs: Den 26 januari kl. 17:00-18:00 för blivande förskoleklass. Den 26 januari kl. 18:00-19:00 för blivande årskurs 6.

Plats: Dymmelkärrsvägen 33, 146 50 Tullinge, Matsalen.

Kontaktperson: Förskoleklass: Biträdande rektor Maria Gate, tel: 0735997894, mejl: maria.gate@botkyrka.se

Åk 6: Biträdande rektor Christiane Rönqvist, tel: 0735997910, mejl: christiane.ronqvist@botkyrka.se

Beskrivning: Vi bjuder in dig som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 6 till höstterminen 2023. Passa på att tillsammans med ditt barn besöka vår fina skola och få en guidad visning av våra lokaler. Du kommer att få träffa skolledning samt personal från den årskurs som du besöker. Målsättningen är att ni ska få en tydlig bild av hur det är att vara elev här hos oss här på Trädgårdsstadsskolan.


Tullingebergsskolan F–5 och grundsärskola

Datum, tid, årskurs: Den 18 januari kl.17:30-18:30

Plats: Tullingebergsvägen 39, 146 45 Tullinge, Matsalen.

Kontaktperson: Biträdande rektor Anna Hansson, tel.: 0708861447, mejl: anna.hansson4@botkyrka.se

Beskrivning: Välkommen till öppet hus på Tullingebergsskolan i Tullinge.

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2022? Passa på att tillsammans med ditt barn besöka vår fina skola och få en guidad visning av skolans lokaler. Du kommer att få träffa skolans rektorer samt lärare som berättar om hur vi arbetar och hur det är, som elev, att gå på Tullingebergsskolan.

Björkhaga skola F–9 och grundsärskola

Datum, tid, årskurs: Lördagen den 21 januari kl.10:00- 12:00, för blivande 6-åringar.

Plats: Backen, intill förskolan Björkbacken.

Kontaktperson: Biträdande rektor Georg Psilander, tel: 076-135 49 72, mejl: georg.psilander@botkyrka.se

Beskrivning: Björkhaga skola anordnar öppet hus där vårdnadshavare får träffa personal i verksamheten, och skolledning. Härliga aktiviteter kommer erbjuds blivande 6-åringar.


Broängsskolan F–9

Datum, tid, årskurs: Den 25 januari kl. 17:00-18:00 för blivande förskoleklass höstterminen 2023.

Kontakta skolan för mer information.


Kassmyraskolan F–6 och grundsärskola

Datum, tid, årskurs: Den 26 januari 18:30-19:30 för blivande förskoleklass höstterminen 2023.

Kontakta skolan för mer information.


Skogsbacksskolan F–3

Kontakta skolan för mer information.


Storvretskolan 4–9 och grundsärskola

Kontakta skolan för mer information.


Tunaskolan F–9

Datum, tid, årskurs: Den 18 januari kl. 17:00-18:30 för blivnade förskoleklass höstterminen 2023.

Plats: Prästgårdsvägen 114, Tumba.

Kontaktperson: Biträdande rektor Kerstin Börjesson, tel: 0727125570, mejl: kerstin.borjesson@botkyrka.se,

Beskrivning: Vi bjuder in er som har barn som hösten 2023 kommer att börja i förskoleklass. Under det öppna huset kommer ni att få se våra lokaler, höra om hur elevernas skoldagar är upplagda och träffa delar av skolans personal. Vi kommer informera om vår värdegrund och kunskapssyn. Givetvis kommer ni även ha möjlighet att ställa de frågor ni har om vår verksamhet. Välkomna!

Datum, tid, årskurs: Den 24 januari, informationskväll för årskurs F-9. 

Kl.17.30-18.00 Samling i matsalen där skolledning berättar om skolan och våra fokusområden.

Kl.18.00-19.00 Rundvandring och besöka arbetslagen på skolan.

Plats: Ringvägen 1A, Grödinge.

Kontaktperson: Expeditionen, Jannike Törn, tel: 0853063920.

Beskrivning: Vi bjuder in till informationskväll för dig som har ett barn som ska börja i förskoleklass eller är intresserad av att flytta ditt barn till Malmsjö skola.

Du kommer att få besöka våra lokaler och träffa vår fantastiska personal. Vi kommer att visa och berätta om vår verksamhet, hur vi arbetar och hur det är att vara elev på Malmsjö skola.

Botkyrka friskola F–9, Eriksberg

Datum, tid, årskurs: Den 17 januari kl. 17:30, information för blivande förskoleklassföräldrar.

Plats: Klassrum terassen, vi finns på plats i entrén och visar vägen.

Kontaktperson: Kajsa Nordenhäll rektor, mejl: kajnor@botfri.se, Jenny Lundberg bitr rektor, mejl: jenlun@botfri.se och Mathilda Andersson skoladministratör, mejl: matand@botfri.se

Beskrivning: Välkommen till Öppet hus! Rektorerna Kajsa och Jenny håller i en kort presentation av vår fina skola och du får tillfälle att ställa frågor. Två elever från elevrådet kommer kort att berätta om hur det är att vara elev på Botkyrka Friskola.


Edessaskolan F–6, Hallunda

Datum, tid, årskurs: Den 19 januari kl. 17:30-18:30.

Plats/adress: Humlevägen 2 (på Brunnaskolans område) i Norsborg. Vi samlas vid huvudentrén.

Kontaktperson: Rektor Robert Abraham, tel: 08531-84912, mejl: robert@edessaskolan.se

Beskrivning: Edessaskolan välkomnar alla intressenter till ett Öppet hus i våra nya lokaler. Öppet hus vänder sig främst till er som ska söka plats till vår förskoleklass höstterminen 2023, men även för er som har barn som är intresserade av våra andra årskurser.

Ta tillfället i akt och se våra helt nya lokaler som invigs i januari 2023, lär känna våra fantastiska pedagoger och ställ frågor om hur just de arbetar i klasserna och vilka resultat som uppnås.

Varmt välkomna!


Freinetskolan Kastanjen F–9, Slagsta

Datum och tid: Den 18 januari kl. 17:30 för blivande förskoleklass.

Plats/ adress: Slagsta Gårdsväg 2, Norsborg . Vi träffas i förskoleklassen Hackspettarnas lokaler.

Kontaktperson: Rektor Maria Nordheden Gard tel: 08-531 796 98, mejl: maria.nordheden-gard@kastanjen.nu

Beskrivning: Välkommen till öppet hus inför förskoleklass hösten 2023.

Lärarna som arbetar i förskoleklass och på fritids finns på plats för att berätta om verksamheten och visa lokalerna. Rektor Maria Gard kommer att berätta om skolan och freinetpedagogiken.

Är ni intresserade av andra årskurser går det bra att ringa till skolan för att få veta platstillgång och boka in ett enskilt möte för visning. Just nu har vi enstaka platser i andra årskurser.


Jensen grundskola Kvarnsjön F–9, Uttran

Datum, tid, årskurs: Den 17 januari kl. 17:00-19:00 för samtliga årskurser.

Plats/ adress: Tant Gredelins väg 2-6., vid huvudentrén.

Kontaktperson: Administratör Hanna Hellefors, tel: 0737733236, mejl: hanna.hellefors@jenseneducation.se

Beskrivning: Det är drop-in mellan 17.00 och 19.00, ni väljer själva när under denna tid ni besöker oss. För att alla ska få plats kan max två vuxna följa med barnet.

Under det öppna huset kommer ni få besöka olika stationer runt om på skolan där ni får mer info om hur vi jobbar. Till exempel kommer ni lära er mer om vårt koncept, hur vi jobbar med matematik och vilka aktiviteter vårt fritidshem erbjuder. Självklart är vår personal på plats!

Ett tips är att lämna bilen hemma då vi inte har någon besöksparkering.

Vi tar endast in elever som står i vår kö, ni gör er köanmälan på vår webbplats.


Kunskapsskolan i Tumba 4–9, Tumba

Datum och tid: Kontakta skolan för mer information.


Sverigefinska skolan F–9 och förskola, Tumba

Datum, tid, årskurs: Den 18 januari kl.13:00-18:00

Plats: Utbildningsvägen 4, Tumba.

Kontaktperson: Rektor Susanna Viinikka, tel: 0737030564 mejl: susanna.viinikka@sverigefinskaskolan.com, Expeditionen: 0737030564, mejl: exp@sverigefinskaskolan.com

Beskrivning: Ta chansen att komma och besöka vår Sverigefinska skola. Vi har öppet hus i alla våra verksamheter. Var med en stund på skolelevernas lektioner eller i förskole- och fritidsbarnens aktiviteter. Träffa och prata med vår personal och skolans ledning. Ta del av lite allmän information vid någon av våra presentationstillfällen.

Välkomna!

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Gör skolvalet

Gör din ansökan 16 januari – 6 februari 2023.

En flicka som ler i höstsolen.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

Välj Botkyrkas kommunala skolor – för trygghet och lärande.

Två barn som ler i inomhusmiljö.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: