Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolan i Botkyrka

Ditt barn ska lyckas – det är vad vi vill!

Ditt barn är en unik individ som ska utvecklas i skolan. Just därför ser vi till att ditt barn får de allra bästa förutsättningarna för att lyckas.

Om du vill ha trygghet och lärande – välj Botkyrkas kommunala skolor

Informationsmöte/Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

En glad tjej i utomhusmiljö.
Barn som leker bakom en balk med texten "Välkommen till Botkyrka kommuns grundskolor".

Lär känna våra 22 kommunala grundskolor. I filmerna träffar du våra elever, lärare och rektorer som berättar om hur det är att gå i skolan och att jobba här.

En kvinnlig lärare som hjälper två elever.

De senaste årens satsningar på skolan ger resultat genom elevernas allt bättre resultat. Arbetet fortsätter tillsammans med våra fantastiska elever som är vår stolthet och framtid.

Exempel på hur vi gör

  • Fokus på språk. Att kunna prata, skriva och läsa svenska språket är viktigt för framtida studier och för att kunna skapa sig ett gott liv. Därför arbetar vi fokuserat med språkutveckling i alla ämnen i skolan. Vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska språket och modersmålet för de elever som har annat modersmål än svenska.
  • Fokus på digital kunskap. Våra skolor är duktiga på att använda digitala verktyg. Vi vet att det är bra för elevernas framtid att kunna använda dator,
    surfplatta och grunderna i programmering. Alla elever har därför god tillgång till digitala verktyg i skolan. Alla elever i högstadiet får en egen surfplatta eller dator.
  • Löpande avstämning av elevernas kunskapsläge. Det som lärs ut av lärarna ska också läras in av eleverna. Därför stämmer vi av löpande vad våra elever lärt sig och kan. Målet är att alla elever ska nå kunskapsmålen för grundskolan.
  • Gratis frukost i skolan. Sedan vårterminen 2022 erbjuder våra kommunala grundskolor gratis frukost. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 är välkomna att äta frukost i skolan innan första lektionen. Målet är att få fler att äta frukost eftersom mätta elever har lättare att koncentrera sig på undervisningen.
  • Läsa äger-initiativ på alla kommunala låg- och mellanstadieskolor för att uppmuntra och hålla igång ditt barns läsning, även under skolloven.

Senast uppdaterad:

Visste du att...

  • Meritvärdet i årskurs 9 har ökat från 214 till 219 på 5 år
  • 90 procent av eleverna trivs i skolan.

Välj skola

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass hösten 2024 eller måste byta skola för att gå klart grundskolan ska göra ett aktivt skolval i vår e-tjänst.

Gör skolvalsansökan för ditt barn mellan 16 januari–6 februari.

Senast uppdaterad: