Öppna mobilmenyn

Skolan i Botkyrka

Du vill att ditt barn ska lyckas i skolan – det vill vi med! Vi ser alla elever som unika individer och vi ger ditt barn förutsättningar att lyckas.

Ditt barn behöver kunskap och trygghet – det är allt vi jobbar för.

Se skolornas presentationsfilmer och läs mer för ta reda på varför du ska välja någon av Botkyrkas 22 kommunala grundskolor för ditt barn i skolvalet 2022. Du hittar en länk till filmerna längre ner på den här sidan.

På grund av coronarestriktioner tar vi ansvar genom att ställa in planerade öppet hus på våra kommunala grundskolor. Välkommen att istället bekanta dig med oss via våra presentationsfilmer och kontakta gärna skolorna om du vill veta mer om verksamheten.

Glada barn

Våra elever når goda resultat

 • Meritvärdet i årskurs 9 har ökat från 211 till 224 på sex år.
 • 91 procent av eleverna i Botkyrkas gymnasieskolor tar examen.
 • Botkyrka ligger i Sveriges topp-10 när det gäller unga som studerar vidare.
 • 94 procent av eleverna trivs i skolan.

Exempel på hur vi gör

 • Gratis frukost i skolan. Med start under vårterminen 2022 kommer våra kommunala grundskolor att erbjuda alla elever gratis frukost innan lektionstid. Målet är att fler elever ska äta frukost eftersom mätta elever har lättare att koncentrera sig på undervisningen.

 • Fokus på språkutveckling inom alla ämnen eftersom språket är viktigt för ditt barns utveckling och framtid. Det gäller svenska språket för alla elever, men även modersmålet för de elever som har ett annat modersmål än svenska. 

 • Ditt barn kommer att få använda digitala verktyg eftersom det bidrar till kunskapsutvecklingen. Alla våra elever i högstadiet en egen dator eller läsplatta. Även eleverna i åk 1–6 har hög tillgång till digitala verktyg i skolan.

 • Löpande avstämning av elevernas kunskapsläge. Det som lärs ut av lärarna ska också läras in av eleverna. Därför arbetar vi löpande med att stämma av med våra elever vad de lärt sig och kan. Målet är att alla elever ska utvecklas för att nå kunskapsmålen för grundskolan.

 • Läsa äger- initiativ på alla kommunala låg och mellanstadieskolor som syftar till att uppmuntra och hålla igång ditt barns läsning även under skolloven. 
  Film om Läsa äger.

Lär känna våra kommunala grundskolor genom våra presentationsfilmer av alla 22 kommunala grundskolor. I filmerna får du träffa våra elever och personal.
Klicka dig in på skolornas webbsida och se filmerna.

Senast uppdaterad:

Gör skolvalet - logga in

Gör skolvalet här med e-tjänsten. Skolvalet inför hösten 2022 öppnar den 17 januari och stänger 7 februari.

Skolvalet 2022

Positiva resultat i Botkyrkas skolor

De senaste årens satsningar på skolan ger kvittens på stabilt positiva resultat. Det arbetet fortsätter tillsammans med våra fantastiska elever som är vår stolthet och framtid.

Botkyrka satsar på skolan

Senast uppdaterad: