Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolan i Botkyrka

Du vill att ditt barn ska lyckas i skolan – det vill vi med! Vi ser alla elever som unika individer och vi ger ditt barn förutsättningar att lyckas. Ditt barn behöver kunskap och trygghet – det är allt vi jobbar för.

Se skolornas presentationsfilmer och läs mer om varför du ska välja någon av Botkyrkas 22 kommunala grundskolor.

Nytt för år 2022 är att vi erbjuder gratis frukost till alla elever i de kommunala grundskolorna.

Glada barn

Våra elever når goda resultat

 • Meritvärdet i årskurs 9 har ökat från 211 till 224 på sex år.
 • 91 procent av eleverna i Botkyrkas gymnasieskolor tar examen.
 • Botkyrka ligger i Sveriges topp-10 när det gäller unga som studerar vidare.
 • 94 procent av eleverna trivs i skolan.

Exempel på hur vi gör

 • Gratis frukost i skolan. Med start vårterminen 2022 erbjuder våra kommunala grundskolor gratis frukost innan lektionstid. Målet är att få fler att äta frukost eftersom mätta elever har lättare att koncentrera sig på undervisningen.

 • Fokus på språkutveckling inom alla ämnen eftersom språket är viktigt för ditt barns utveckling och framtid. Det gäller svenska språket för alla elever och även modersmålet för de elever som har ett annat modersmål än svenska. 

 • Ditt barn kommer att få använda digitala verktyg eftersom det bidrar till kunskapsutvecklingen. Alla våra elever i högstadiet en egen dator eller läsplatta. Även eleverna i åk 1–6 har god tillgång till digitala verktyg i skolan.

 • Löpande avstämning av elevernas kunskapsläge. Det som lärs ut av lärarna ska också läras in av eleverna. Därför stämmer vi av löpande vad våra elever lärt sig och kan. Målet är att alla elever ska nå kunskapsmålen för grundskolan.

 • Läsa äger-initiativ på alla kommunala låg- och mellanstadieskolor för att uppmuntra och hålla igång ditt barns läsning, även under skolloven. 
  Film om Läsa äger.

Lär känna våra kommunala grundskolor genom våra presentationsfilmer av alla 22 kommunala grundskolor. I filmerna får du träffa våra elever och personal. Klicka dig in på skolornas webbsida och se filmerna.

Senast uppdaterad:

Positiva resultat i Botkyrkas skolor

De senaste årens satsningar på skolan ger resultat genom elevernas allt bättre resultat. Arbetet fortsätter tillsammans med våra fantastiska elever som är vår stolthet och framtid.

Botkyrka satsar på skolan

Gör skolvalet - logga in

Gör skolvalet här med e-tjänsten. Skolvalet inför hösten 2023 öppnar den 16 januari och stänger 6 februari.

Skolvalet 2023

Senast uppdaterad: