Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolan i Botkyrka

I Botkyrkas kommunala skolor ser vi alla elever som unika individer. Vi strävar hela tiden efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan.

Välj Botkyrkas kommunala skolor – för trygghet och lärande.

Glada barn

Exempel på hur vi gör

  • Fokus på språk. Att kunna prata, skriva och läsa svenska språket är viktigt för framtida studier och för att kunna skapa sig ett gott liv. Därför arbetar vi fokuserat med språkutveckling i alla ämnen i skolan. Vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska språket och modersmålet för de elever som har annat modersmål än svenska.
  • Fokus på digital kunskap. Våra skolor är duktiga på att använda digitala verktyg. Vi vet att det är bra för elevernas lärande att använda dator, surfplatta och kunna grunderna i programmering. Alla elever har därför god tillgång till digitala verktyg i skolan. Alla elever i högstadiet får
    en egen surfplatta eller dator.
  • Löpande avstämning av elevernas kunskapsläge. Det som lärs ut av lärarna ska också läras in av eleverna. Därför stämmer vi av löpande vad våra elever lärt sig och kan. Målet är att alla elever ska nå kunskapsmålen för grundskolan.
  • Gratis frukost i skolan. Från och med vårterminen 2022 erbjuder våra kommunala grundskolor gratis frukost. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 är välkomna att äta frukost i skolan innan första lektionen. Målet är att få fler att äta frukost eftersom mätta elever har lättare att koncentrera sig på undervisningen.
  • Läsa äger-initiativ på alla kommunala låg- och mellanstadieskolor för att uppmuntra och hålla igång ditt barns läsning, även under skolloven.

Lär känna våra 22 kommunala grundskolor. I filmerna träffar du våra elever, lärare och rektorer som berättar om hur det är att gå i skolan och att jobba här. Klicka dig in på skolornas webbsida och se filmerna.

Barn som leker i vinterkläder och en text med budskapet "Välkommen till Botkyrka kommuns grundskolor".

Senast uppdaterad:

Visste du att...

  • Meritvärdet i årskurs 9 har ökat från 214 till 220 på 4 år
  • 94 procent av eleverna trivs i skolan.

Positiva resultat i Botkyrkas skolor

De senaste årens satsningar på skolan ger resultat genom elevernas allt bättre resultat. Arbetet fortsätter tillsammans med våra fantastiska elever som är vår stolthet och framtid.

Botkyrka satsar på skolan

Två elever som får hjälp av sin lärare i ett klassrum.

Senast uppdaterad: