Öppna mobilmenyn

Satsning på förskola och skola

Botkyrkas förskolor och skolor ska vara rustade för att ge en god undervisning och möjlighet att lyckas i livet. Under 2020 inledde utbildningsförvaltningen ett långsiktigt arbete för att förbättra organisationen. Utvecklingen omfattar alla kommunens förskolor och skolor. På den här sidan kan du följa delar av satsningarna.

Två barn och en vuxen kvinna i klassrum.

Lärare och elever vid Tunaskolan.

Styrande principer

I ett första steg fattade utbildningsnämnden beslut om styrande principer för skolstrukturen i Botkyrka. Dessa ska vara vägledande i framtida förändringar och satstningar. Syftet är att få en pedagogisk och ekonomisk hållbarhet över tid.

Huvuddragen i styrande principer

  • Organisering i större enheter
  • Helhetsperspektiv med årskurs F–9
  • Begränsa överkapaciteten på förskole- och skolplatser

Protokollsutdrag utbildningsnämden 2020-02-18 Pdf, 111.4 kB.

Innehåll styrande principer Pdf, 281.2 kB.

Nya rektorsområden i grundskolan

Genom att bilda större enheter eller rektorsområden kan resurserna och personal användas mer effektivt. Större skolor eller rektorsområden underlättar även kollegialt lärande eftersom det finns fler kollegor att utbyta erfarenheter med. Det är särskilt viktigt för ämneslärare och inom grundsärskolan där det är färre lärare med samma specialisering. Från och med läsåret 2020/21 har Botkyrka kommun 15 rektorsområden mot tidigare 22.

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-04-28 Pdf, 148.9 kB.

Rektorsområden

Alby

Grindtorpsskolan

Kvarnhagsskolan

Hallunda-Norsborg

Borgskolan

Brunnaskolan

Hammerstaskolan

Karsby International School

Fittja

Fitttjaskolan/Tallidsskolan

Tullinge

Banslättsskolan/Eklidsskolan/Falkbergsskolan

Trädgårdsstadsskolan/Tullingebergsskolan/Parkhemsskolan

Rikstens skola

Tumba

Björkhaga skola

Broängsskolan/Kassmyraskolan

Skogsbacksskolan/Storvretskolan

Tunaskolan

Vårsta-Grödinge

Malmsjö skola

Hallunda-Norsborg får ny skola

Borgskolan i Hallunda som byggdes på 70-talet är i dåligt skick och ska därför rivas. På tomten kommer en ny skola att byggas som ska stå klar till höstterminen 2023. Den nya skolan ska specialiseras på matematik, naturvetenskap och språk, men även fungera som centrum för Botkyrkas pedagogiska utveckling. Målet är att skapa en attraktiv skola för såväl befintliga som nya Botkyrkafamiljer.

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-04-28 Pdf, 187.5 kB.

Pågående satsningar sedan tidigare

Falkbergsskolan

I maj 2020 inleddes byggstarten av nya Falkbergsskolan i Tullinge efter tidigare, delvis rivning. Skolan byggs på samma plats som den tidigare och ska välkomna 450 elever i årskurserna 6–9. Målet är att få en modern, ljus och fräsch skola med lokaler som är utformade efter dagens pedagogik. Skolan ska stå klar våren 2022 och undervisningen startar hösten 2022. Fram till dess sker undervisningen i tillfälliga paviljonglösningar.

Läs mer om byggprojektet här!

Nya förskolor

Många av Botkyrkas förskolor byggdes i samband med det nationella miljonprogrammet. Det innebär att flera av våra förskolelokaler idag har ett stort behov av underhåll och behöver anpassas till modern pedagogik. Kommunen har därför sedan tidigare beslutat att ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga ett stort antal nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år.

Förskolan Opalen i Tumba invigdes i januari 2020

Förskolan Opalen i Tumba invigddes i maj 2020

Invigning av förskolan Opalen.

Barnen Mikaella, Rafael och Markus på förskolan Opalen klipper invigningsbandet tillsammans med Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande utbildningsnämnden och Stefan Dayne (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Förskolan Vallmon i Hallunda-Norsborg öppnade i maj 2020

Förskolan Vallmon

 

Tabellen beskriver vilket år respektive förskola ska öppna och i vilket område.

Nya förskolor

Förskola

Område

År

Vega

Tullinge

2022

Posthagen (ersätter Myran)

Fittja

2023

Anemonen

Hallunda-Norsborg

2023

Ametisten

Tumba

2023

Ensta (ersätter Trollet)

Tumba

2023

PrästvikenHallunda-Norsborg2025

Staren

Alby

2026

Aspen

Hallunda-Norsborg

2026

Örtagården

Hallunda-Norsborg

2026

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan