Öppna mobilmenyn

Alby

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Alby. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Alby Gård

  Förslaget till detaljplan för Alby gård och Gula villan i Alby syftar till att förbättra dagvattenhanteringen i området.

 • Alby Torghus

  Nu inleds omdaningen av området vid Alby centrum med nya bostäder och ett torg väster om centrum.

 • Albytäppan

  Kommunen prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde.

 • Förskolan Svalan

  Förskolan Svanen planeras att rivas och ersättas av ny förskola på samma fastighet.

Byggprojekt

 • Måsen

  Förskolan Måsen byggs upp på nytt för att ge plats för fler barn.

 • Tingstorget

  Vid Tingstorget byggs totalt 14 hus med cirka 650 lägenheter.

Andra planer och program