Öppna mobilmenyn

Måsen

På Förlikningsvägen 5 i Alby har vi byggt en ny förskola med plats för 180 barn.

Förskolan Måsen i Alby.

Förskolan Måsen i Alby.

påbörjad lekplats, sand

Måsen har en stor och tillgänglighetsanpassad förskolegård som ska uppmuntra till rörelse och lek. Gården är även en pedagogisk tillgång för barnens lärande utomhus.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: