Öppna mobilmenyn

Måsen

På Förlikningsvägen 5 i Alby bygger vi en ny förskola för att ge plats för fler barn. Arbetet förväntas vara klart under 2020.

 

Förskolan Måsen

Förskolan Måsen

Information om byggarbeten

Byggarbetena med själva förskolebyggnaden är slutförda. Just nu pågår markarbeten, vilka är planerade att vara klara under oktober 2020.

Huvudentreprenör för byggnaden är Flexator AB och för marken Bro & Väg Mälardalen AB. Byggherre är Botkyrka kommun.

Arbeten pågår måndag-fredag kl. 07.00-18.00. Arbeten och transporter kan dock förekomma även utanför dessa tider. Håll uppsikt över barn och husdjur. Byggplatsen är bevakad och larmad.

påbörjad lekplats, sand

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: