Öppna mobilmenyn

Resurscenter, Alhagsvägen

I mitten av maj 2021 startar Botkyrka kommun rivning och byggnation av ett nytt resurscenter på Alhagsvägen 97 i Norsborg.

Arbetet innebär störningar i form av buller och ökad byggtrafik i
området.

Rivningsarbetet kommer att påbörjas den 17 maj och pågå till och med mitten av
augusti. Arbetet bedrivs vardagar mellan kl. 07.00-18.00. Bullrande arbeten utförs vardagar mellan kl. 09:00-17:00.

Entreprenören är MVB Bygg AB.
Projektet beräknas vara klart under hösten 2021.


Senast uppdaterad:

Kontakt

Sevil Erdal, projektledare
sevil.erdal@botkyrka.se

Senast uppdaterad: