Öppna mobilmenyn

Resurscenter, Alhagsvägen

I mitten av maj 2021 påbörjade Botkyrka kommun rivning och byggnation av ett nytt resurscenter på Alhagsvägen 97 i Norsborg.

Arbetet innebär tidvis störningar i form av buller och ökad byggtrafik i området.

Arbetet bedrivs vardagar mellan kl. 07.00-18.00. Bullrande arbeten utförs vardagar mellan kl. 09:00-17:00.

Rivningsarbetet avslutades i augusti 2021.

Vad händer nu?

Just nu pågår schaktning runt grundplatta, montage av fjärrvärme samt betongarbeten.

Innan årsskiftet kommer även arbete med stomme på hus A och B samt takstolsmontage på hus A att påbörjas.


Entreprenöre: MVB Bygg AB.
Projektet beräknas vara klart under hösten 2022.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sevil Erdal, projektledare
sevil.erdal@botkyrka.se

Senast uppdaterad: