Öppna mobilmenyn

Resurscenter, Alhagsvägen

I mitten av maj 2021 påbörjade Botkyrka kommun rivning och byggnation av ett nytt resurscenter på Alhagsvägen 97 i Norsborg.

Arbetet innebär störningar i form av buller och ökad byggtrafik i
området.

Rivningsarbetet påbörjades i mitten av maj och kommer att pågå till och med mitten av augusti. Arbetet bedrivs vardagar mellan kl. 07.00-18.00. bullrande arbeten utförs vardagar mellan kl. 09:00-17:00.

Tidplan sommaren 2021

Pålningsarbete, vecka 29-33

Måndag vecka 29 påbörjas pålningsarbetet (markförstärkningsarbete). Pålningsarbetet är planerat att pågå till om med vecka 33.

Arbetstider för pålningsarbette är vardagar mellan kl.09.00-17.00

Förbesiktning har utförts av närliggande byggnader och under arbetets gång kommer vi att genomföra kontrollmätningar av vibrationer för att säkerställa att vi uppfyller gällande rikt- och gränsvärden.

Entreprenören: MVB Bygg AB.
Projektet beräknas vara klart under hösten 2021.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sevil Erdal, projektledare
sevil.erdal@botkyrka.se

Senast uppdaterad: