Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tingstorget

Detaljplanen för Tingstorget har vunnit laga kraft och bygget av de nya husen har påbörjats. Byggherren Titania bygg och VVS AB kommer att bygga totalt 14 hus med cirka 650 lägenheter.

Vy över Tingstorget i Alby.

Tingstorget.

Om projektet

Byggstart för projektet var i augusti 2016. Den nya bebyggelsen vid Tingstorget består av totalt 14 hus, varav majoriteten av husen ligger vid det befintliga Tingstorget, utanför den övre uppgången till Albys tunnelbanestation. Tre av husen planeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. De nya lägenheterna ska upplåtas som bostadsrätter. I förslaget ingår också två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av grönska och ett mer traditionellt tunnelbanetorg som omges av butiker och verksamheter.

Mer information om bostäderna finns på Titianias webbplats.

Tidplan

Utbyggnaden av Tingstorget kommer att pågå fram till 2022.

  • Mindre ombyggnationer av Tingstorget kan förekomma, höst/vinter 2021.

  • Montering av konstverk, vår/sommar 2022.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: