Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Albytäppan

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen.

Förslaget

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2017 att starta upp detaljplanearbete.

Utredningar får nu utvisa om det är möjligt att bygga de ca 230 bostäder som tävlingsförslaget innefattar. Relationen mellan koloniområdet och den nya bebyggelsen är en viktig fråga i detaljplanearbetet. Koloniområdet som identitetsskapande kvalitet ska utvecklas, och den nya bebyggelsen ska knyta an till odlingstemat på platsen.

Vad händer nu?

Geotekniskt fältarbete skall utföras för Albytäppan för eventuella planerade bostäder som underlag till detaljplan.

Kommunen prövar möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde.

Arbetet kommer utföras dagtid med borrbandvagn 2022-01-24 till 2022-01-27.

Arbetet innebär att vi skall borra i marken i 10 undersökningspunkter inom området, detta kan medföra buller mellan kl 07-18.

Karta över området

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag


Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Jenny Bertram
jenny.bertram@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: