Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Albytäppan

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen.

Förslaget

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2017 att starta upp detaljplanearbete.

Utredningar får nu utvisa om det är möjligt att bygga de ca 230 bostäder som tävlingsförslaget innefattar. Relationen mellan koloniområdet och den nya bebyggelsen är en viktig fråga i detaljplanearbetet. Koloniområdet som identitetsskapande kvalitet ska utvecklas, och den nya bebyggelsen ska knyta an till odlingstemat på platsen.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag 9 maj 2017 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag


Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Jenny Bertram
jenny.bertram@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: