Öppna mobilmenyn

Albytäppan

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen.

Förslaget

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2017 att starta upp detaljplanearbete.

Utredningar får nu utvisa om det är möjligt att bygga de ca 230 bostäder som tävlingsförslaget innefattar. Relationen mellan koloniområdet och den nya bebyggelsen är en viktig fråga i detaljplanearbetet. Koloniområdet som identitetsskapande kvalitet ska utvecklas, och den nya bebyggelsen ska knyta an till odlingstemat på platsen.

Vad händer nu?

Kommunen tar fram ett förslag till detaljplan.

Geotekniskt fältarbete kommer utföras dagtid med borrbandvagn 2021-09-27 till 2021-09-30 mellan kl 07-18.

Arbetet innebär borrning i marken vid 10 undersökningspunkter inom exploateringsområdet. Detta kan medföra buller.

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag


Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
William Ingwes
william.ingwes@botkyrka.se

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: