Öppna mobilmenyn

Fittja

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Fittja. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

Byggprojekt

  • Fittja centrum

    Fittja centrum får nya bostäder, äldreboende och fler kommersiella lokaler.

  • Fittjahöjden

    Parken rustas upp för att bli mer sammanhållen och tillgänglig.

  • Tegelbruket

    Planen innehåller cirka 800 bostäder, hotell, kontor och centrumverksamheter.

Andra planer och program