Öppna mobilmenyn

Byggprojekt

  • Fittja centrum

    Fittja centrum får nya bostäder, äldreboende och fler kommersiella lokaler.

  • Fittjahöjden

    Parken rustas upp för att bli mer sammanhållen och tillgänglig.

  • Tegelbruket

    Planen innehåller cirka 800 bostäder, hotell, kontor och centrumverksamheter.