Öppna mobilmenyn

Byggprojekt

 • Fittja centrum

  Fittja centrum får nya bostäder, äldreboende och fler kommersiella lokaler.

 • Fittja dagvattenparker

  Vi arbetar med två dagvattenparker i Fittja. Syftet med de nya dagvattenparkerna är att bidra till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren och samtidigt skapa en spännande stadsmiljö.

 • Fittjahöjden

  Parken rustas upp för att bli mer sammanhållen och tillgänglig.

 • Tegelbruket

  Planen innehåller cirka 800 bostäder, hotell, kontor och centrumverksamheter.