Öppna mobilmenyn

Fittja dagvattenparker

I januari 2020 påbörjade vi arbetet med två dagvattenparker i Fittja. Syftet med de nya dagvattenparkerna är att bidra till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Den ena dagvattenparken ligger på Fittja Äng invid Albysjöns strand och den andra i Lottalund, ett grönområde öster om E4:an.

På den här webbsidan hittar du bygginformation om de två dagvattenparkerna.

Entreprenör: Järfälla VA- & Byggentreprenad AB, JVAB.
Arbetstider: Vardagar 07.00-18.00.

Hela projektet att bygga dagvattenparker i Fittja kommer att pågå till och med 2022.

Fittja Äng

Vad händer nu?

På Fittja äng pågår schaktningsarbeten under vecka 28, därefter görs ett uppehåll. Schaktningsarbetena startar igen från och med vecka 32.

På Stökhagsvägen pågår VA-schakt, vägarbeten och asfaltering under vecka 28-29. Vecka 32 påbörjas förläggning av VA-ledning under Postängsvägen i korsningen vid Stökhagsvägen.

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området.

Infart för byggtrafik till och från arbetsområdet sker via Stökhagsvägen.

Karta över arbetsområde Fittja äng samt information om byggtrafik. Pdf, 593.9 kB.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Lottalund

Vad händer nu?

I mars 2021 påbörjades schaktning/grävarbeten inom det inhängnade arbetsområdet i Lottalund. Arbetet kommer att pågå under hela våren och sommaren. Det kommer dock vara ett uppehåll i arbetet vecka 28-31.

Från och med vecka 32 fortsätter markarbeten, finplanering och planteringar i området.

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området. Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.

Infart för byggtrafik sker via Postängsvägen på en provisorisk byggväg.

Karta för arbetsområde Lottalund samt information om byggtrafik. Pdf, 615.8 kB.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: