Öppna mobilmenyn

Fittja dagvattenparker

I januari 2020 påbörjade vi arbetet med två dagvattenparker i Fittja. Syftet med de nya dagvattenparkerna är att bidra till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Den ena dagvattenparken ligger på Fittja Äng invid Albysjöns strand och den andra i Lottalund, ett grönområde öster om E4:an.

På den här webbsidan hittar du bygginformation om de två dagvattenparkerna.

Entreprenör: Järfälla VA- & Byggentreprenad AB, JVAB.
Arbetstider: Vardagar 07.00-18.00.

Hela projektet att bygga dagvattenparker i Fittja kommer att pågå till och med 2022.

Fittja Äng

Vad händer nu?

Under våren 2021 pågår schaktning/grävarbeten inom det inhägnade arbetsområdet på Fittja äng. Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området.

Infart för byggtrafik till och från arbetsområdet sker via Stökhagsvägen.

Karta över arbetsområde Fittja äng samt information om byggtrafik. Pdf, 593.9 kB.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Lottalund

Vad händer nu?

I mars 2021 påbörjades schaktning/grävarbeten inom det inhängnade arbetsområdet i Lottalund. Arbetet kommer att pågå under hela våren och sommaren. Infart för byggtrafik sker via Postängsvägen på en provisorisk byggväg.

Karta för arbetsområde Lottalund samt information om byggtrafik. Pdf, 615.8 kB.

Gång- och cykelvägen vid Lottalund är för tillfället avstängd på grund av schaktarbeten. Gående och cyklister hänvisas under tiden runt via Postängsstråket.
Planerad öppning av gång- och cykelvägen är slutet av vecka 23.

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området. Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: