Öppna mobilmenyn

Fittja dagvattenparker

I januari 2020 påbörjade vi arbetet med två dagvattenparker i Fittja. Syftet med de nya dagvattenparkerna är att bidra till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Den ena dagvattenparken ligger på Fittja Äng invid Albysjöns strand och den andra i Lottalund, ett grönområde öster om E4:an.

På den här webbsidan hittar du bygginformation om de två dagvattenparkerna.

Entreprenör: Järfälla VA- & Byggentreprenad AB, JVAB.
Arbetstider: Vardagar 07.00-18.00.

Hela projektet att bygga dagvattenparker i Fittja kommer att pågå till och med 2022.

Fittja Äng

Vad händer nu?

På Fittja äng pågår schaktningsarbeten.

På Stökhagsvägen pågår förläggning av VA-ledning under Postängsvägen i korsningen vid Stökhagsvägen.

Gående och cyklister leds runt Fittjabadet via Värdshusvägen med skyltar.

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området.

Infart för byggtrafik till och från arbetsområdet sker via Stökhagsvägen.

Karta över arbetsområde Fittja äng samt information om byggtrafik. Pdf, 587.3 kB.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Lottalund

Vad händer nu?

I mars 2021 påbörjades schaktning/grävarbeten i Lottalund. Arbeten pågår fortsatt inom det inhängnade arbetsområdet. Under hösten är det fokus på markarbeten, finplanering och planteringar i området.

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området. Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.

Väderleken gör att det i samband med transporter till och från arbetsplatsen blir lerigt på vägarna vid Postängsvägen/Stökhagsvägen

Vi gör vad vi kan för att hålla rent, men ber er ha överseende då detta under den här begränsade tiden. Till årsskiftet räknar vi med att problemet kommer att minska avsevärt, då flera av dessa arbeten beräknas vara klara.

Karta för arbetsområde Lottalund samt information om byggtrafik. Pdf, 606.2 kB.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: