Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fittja dagvattenparker

I januari 2020 påbörjade vi arbetet med två dagvattenparker i Fittja. Syftet med de nya dagvattenparkerna är att bidra till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren, samtidigt som vi skapar en spännande stadsmiljö för Botkyrkaborna.

Den ena dagvattenparken ligger på Fittja Äng invid Albysjöns strand och den andra i Lottalund, ett grönområde öster om E4:an.

På den här webbsidan hittar du bygginformation om de två dagvattenparkerna.

Entreprenör: Järfälla VA- & Byggentreprenad AB, JVAB.
Arbetstider: Vardagar 07.00-18.00.

Hela projektet att bygga dagvattenparker i Fittja kommer att pågå till och med 2022.

Fittja Äng

Vad händer nu?

På Fittja äng återstår en del schaktningsarbeten. Under våren 2022 kommer fokus därefter att vara på markarbeten, finplanering och plantering.

Arbetena med förläggning av VA-ledning på Stökhagsvägen och under Postängsvägen i korsningen vid Stökhagsvägen är klara. Det återstår återställningsarbeten med asfaltering som kommer att utföras våren 2022.

Arbeten pågår även med att upprusta gång- och cykelväg utmed Albysjön. Gående och cyklister leds runt Fittjabadet via Värdshusvägen med skyltar. Dessa arbeten förväntas pågå under våren 2022.

Arbeten på Fittja äng kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området.

Infart för byggtrafik till och från arbetsområdet sker via Stökhagsvägen.

Beroende på väderlek kan det i samband med transporter till och från arbetsplatsen bli lerigt på vägarna vid Postängsvägen/Stökhagsvägen.
Vi gör vad vi kan för att hålla rent, men ber er ha överseende.

Karta över Fittja äng - Arbetsområde och omledning av gång och cykelväg Pdf, 3.3 MB.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Lottalund

Vad händer nu?

Under 2021 färdigställdes arbetena i Lottalund, men området kommer att vara fortsatt inhägnat till och med maj 2022 för att växter och gräsytor ska etablera sig.
I sommar kommer området att vara öppet att vistas i.

Mellan Lottalund och Stökhagsvägen längs gång- och cykelvägen pågår schaktningsarbeten med förläggning av ledning på några ställen samt återställning av marken. Dessa arbeten beräknas vara färdigställda i maj 2022.

Arbetena kan innebära störande ljud samt medför en ökad mängd tung trafik i området. Arbetstider är vardagar 07.00-18.00.

Karta

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: