Öppna mobilmenyn

Fittja – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga en ny tvärförbindelse med syfte att förbättra resmöjligheterna inom Södertörn.

Bakgrund

Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska sträckan bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då den befintliga Vårbybron behöver breddas, då både Tvärförbindelsen och Förbifarten möts i området. Breddningen av E4/E20 kommer att påverka området västerut från Vårbybron till Trafikplats Fittja. För att vägen ska kunna byggas behöver delar av gällande detaljplaner i Fittja och Slagsta strand upphävas.

Om projektet på Trafikverkets webbplats

Förslaget

För att kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar Trafikverket fram en vägplan. Delar av vägplanen stämmer inte överens med gällande detaljplaner i Fittja och Slagsta strand. För att möjliggöra för vägplanen och undvika dubbelreglering upphäver kommunen delar av gällande detaljplaner.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till upphävande av delar av gällande detaljplaner.

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag


Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Planenheten
plan@botkyrka.se

Senast uppdaterad: