Öppna mobilmenyn

Hallunda-Norsborg

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Hallunda-Norsborg. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Botkyrka kyrka

  Syftet är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård.

 • Brunna - planprogram

  Ett uppdaterat detaljplaneprogram med 350 bostäder och en ny förbindelse över E4/E20 mellan Fittja och Hallunda.

 • Detaljplan för Borgskolan

  Ett ökat behov av elevplatser samt möjligheten att uppnå en bättre pedagogisk miljö har bidragit till ett behov av att ta fram en ny detaljplan.

 • Frigg 2

  Planförslaget skapar möjlighet att uppföra bostäder och/eller en byggnad för äldre.

 • Hallunda Gård

  Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö.

 • Hallunda torp 77

  Ett bostadhus planeras ett stenkast från Norsborgs centrums service och kommunikationer.

 • Hallundavägen - planprogram

  Hur kan Hallundavägen omvandlas från genomfartsled till levande och trygg stadsmiljö med nya bostäder och offentliga platser? Det prövar nu kommunen genom ett planprogram.

 • Prästviken

  Detaljplanen rymmer byggrätter för cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 radhus/småhus.

 • Slagsta strand, etapp 1

  Syftet är bland annat att möjliggöra för cirka 600–850 bostäder, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

 • Södra Porten

  Förstudien ska visa i stora drag hur Södra porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll.

 • Södra porten område A

  Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde söder om det befintliga industriområdet Eriksberg.

 • Ändring av detaljplan för del av Slagsta-Tegelbruket (dp 56-47)

  Syftet med att ändra del av detaljplan Slagsta-Tegelbruket är att utöka område planlagt för gång- och cykelbro, så att denna kan byggas om i ett nytt läge.

Byggprojekt

 • Anemonen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Aspen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Gullvivan

  På Friggs väg 17 i Hallunda byggs en förskola för 180 barn.

 • Örtagården

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

Andra planer och program