Öppna mobilmenyn

Hallunda-Norsborg

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Hallunda-Norsborg.

Pågående planer och program

 • Botkyrka kyrka

  Syftet är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård.

 • Brunna - planprogram

  Ett uppdaterat detaljplaneprogram med 350 bostäder och en ny förbindelse över E4/E20 mellan Fittja och Hallunda.

 • Frigg 2

  Planförslaget skapar möjlighet att uppföra bostäder och/eller en byggnad för äldre.

 • Hallunda Gård

  Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö.

 • Hallunda torp 77

  Ett bostadhus planeras ett stenkast från Norsborgs centrums service och kommunikationer.

 • Hallundavägen - planprogram

  Hur kan Hallundavägen omvandlas från genomfartsled till levande och trygg stadsmiljö med nya bostäder och offentliga platser? Det prövar nu kommunen genom ett planprogram.

 • Prästviken

  Detaljplanen rymmer byggrätter för cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 radhus/småhus.

 • Slagsta strand, etapp 1

  Syftet är bland annat att möjliggöra för cirka 600–850 bostäder, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

 • Södra Porten

  Uppförande av en ny trafikplats och verksamhetsområde väster om det befintliga industriområdet Eriksberg.

Byggprojekt

 • Anemonen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Aspen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Gullvivan

  På Friggs väg 17 i Hallunda byggs en förskola för 180 barn.

 • Örtagården

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

Andra planer och program