Öppna mobilmenyn

Hallunda-Norsborg

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Hallunda-Norsborg. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Botkyrka kyrka

  Syftet är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård.

 • Brunna - planprogram

  Ett uppdaterat detaljplaneprogram med 350 bostäder och en ny förbindelse över E4/E20 mellan Fittja och Hallunda.

 • Detaljplan för Borgskolan

  Ett ökat behov av elevplatser samt möjligheten att uppnå en bättre pedagogisk miljö har bidragit till ett behov av att ta fram en ny detaljplan.

 • Frigg 2

  Planförslaget skapar möjlighet att uppföra bostäder och/eller en byggnad för äldre.

 • Hallunda Gård

  Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö.

 • Hallunda torp 77

  Ett bostadhus planeras ett stenkast från Norsborgs centrums service och kommunikationer.

 • Planprogram för Hallundavägen

  Nu pågår samråd om planprogrammet för Hallundavägen. Kommunen har tagit fram ett program till detaljplan som visar hur de centrala delarna av Hallunda-Norsborg kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden som upplevs som trygg och befolkad både dagtid och kvällstid.

 • Prästviken

  Detaljplanen rymmer byggrätter för cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 radhus/småhus.

 • Södra Porten

  Förstudien ska visa i stora drag hur Södra porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll.

 • Södra porten område A

  Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde söder om det befintliga industriområdet Eriksberg.

Byggprojekt

 • Anemonen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Aspen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Gullvivan

  På Friggs väg 17 i Hallunda byggs en förskola för 180 barn.

 • Slagsta strand, etapp 1

  Syftet är bland annat att möjliggöra för cirka 600–850 bostäder, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

 • Örtagården

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

Andra planer och program

 • Välkommen till södra porten

  Företagsverksamheten i Botkyrka har en lång och stolt historia och näringslivet i Botkyrka är fortfarande väldigt framgångsrikt. Med Södra Porten fortsätter vi den utvecklingen in i framtiden.

 • Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

  Utvecklingsprogrammmet för Hallunda-Norsborg beslutades av kommunfullmäktige år 2018.