Öppna mobilmenyn

Södra Portens utvecklingsområde

 • Välkommen till Södra porten

  Läs om planer, program och kommunens visioner för framtiden.

 • Första detaljplanen för Södra porten påbörjas

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet 8 december att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag till detaljplan för den första etappen av Södra porten.

 • Förstudie Södra porten

  Förstudien ska visa i stora drag hur Södra porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll.

 • Stenarna stabiliserar marken

  Här berättar vi varför stenmassorna ligger där de gör och när de kommer att tas bort.

 • Kulturhistoriska värden

  Det här är ett område som innehåller viktiga kulturhistoriska värden.

 • Har du frågor eller synpunkter

  Frågor om Södra porten?

flygfoto med Södra portenområdet utmärkt

Flygfotot på bilden visar Södra porten-området ungefärligt inringat.