Öppna mobilmenyn

Södra Portens utvecklingsområde

flygfoto med Södra portenområdet utmärkt

Flygfotot på bilden visar Södra porten-området ungefärligt inringat.