Öppna mobilmenyn

Södra Portens utvecklingsområde

  • Välkommen till södra porten

    Företagsverksamheten i Botkyrka har en lång och stolt historia och näringslivet i Botkyrka är fortfarande väldigt framgångsrikt. Med Södra Porten fortsätter vi den utvecklingen in i framtiden.

  • Första detaljplanen för Södra porten påbörjas

    Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet 8 december att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag till detaljplan för den första etappen av Södra porten.

  • Förstudie Södra porten

    Förstudien ska visa i stora drag hur Södra porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll.

flygfoto med Södra portenområdet utmärkt

Flygfotot på bilden visar Södra porten-området ungefärligt inringat.