Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Södra Porten!

Nu fortsätter vi utvecklingsresan för att stärka Botkyrkas ställning som stark och innovativ tillväxtkommun. Målet för Södra Porten-projektet är att skapa ett hållbart och attraktivt stadsutvecklingsläge. 

Om Södra Porten

Företagsverksamheten i Botkyrka har en lång och stolt historia och näringslivet i Botkyrka är fortfarande väldigt framgångsrikt. Med Södra Porten fortsätter vi den utvecklingen in i framtiden.

Så tar vi hänsyn till kulturhistoriska värden

Vi har en rik kulturbygd med många fornlämningar och kulturmiljöer. Utgångspunkten är att det går att värna om vårt kulturarv samtidigt som vi möter vår tids behov.

Stenarna stabiliserar marken vid Södra Porten

På tre platser i Södra Porten-området har stenmassor placerats. De utgör onekligen ett fult inslag i miljön men de finns där under en begränsad tid och fyller en viktig funktion.

Södra Porten – entrén till Stockholm

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov". I programmet vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse, att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag.

Vid E4/E20 ligger Eriksbergs verksamhetsområde mycket strategiskt. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Södra Porten är en del av ett större område som är ett utpekat stadsutvecklingsläge i den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS. Läs mer om RUFS under relaterade länkar.

Läs mer om den regionala utvecklingsplanen

Senast uppdaterad:

Botkyrka hjärtar tillväxt är sant

Utmärkelsen Bästa Tillväxt delas ut av Syna, ett företag som granskar samtliga svenska aktiebolags bokslut. Vinnare i varje län blir den kommun som har störst andel företag som:

  • går med vinst
  • nyanställer
  • ökar sin omsättning

Botkyrka har stått på prispallen fyra år i rad.

Har du frågor eller synpunkter som rör Södra Porten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta medborgarcenter.

Du kan också lämna en synpunkt.

Senast uppdaterad: