Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om Södra Porten

Företagsverksamheten i Botkyrka har en lång och stolt historia och näringslivet i Botkyrka är fortfarande väldigt framgångsrikt. Med Södra Porten fortsätter vi den utvecklingen in i framtiden.

Här vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med intressant bebyggelse och låta verksamhetsområdet Eriksberg växa med fler företag. En förstudie ska visa en plan för hur marken kan användas och kommer även att innehålla en vision för området. Förstudien väntas vara klar första halvåret 2023.

två personer vid en white board

Mer plats för innovation

Här skapar vi förutsättningar för att nya verksamheter ska kunna hitta sin hemvist hos oss. Här kan de etablera sig, utvecklas och blomstra. Vi vill göra plats för att fler innovativa, dynamiska företag ska kunna vara med och föra Botkyrkas stolta näringslivstradition vidare.

En levande stadsdel

Med fler företag och nya arbetstillfällen följer en positiv utveckling som ger området liv; service, nya mötesplatser, matställen, affärer. Självklart kommer bebyggelse samsas med sköna grönområden att strosa och koppla av i.

3 steg för stenarna vid Södra Porten

En grogrund för utveckling

På tre platser i Södra Porten-området har stenmassor placerats. De utgör onekligen ett fult inslag i miljön men de finns där under en begränsad tid och fyller trots allt en funktion:

  1. Stenarna stabiliserar den mjuka marken som består av gammal sjöbotten
  2. När stenarna gjort sitt jobb krossas de och flyttas till byggprojekt i södra Stockholmsområdet
  3. Marken är stadig och färdig att börja användas för att utveckla framtidsprojekt

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Botkyrka hjärtar tillväxt är sant

Utmärkelsen Bästa Tillväxt delas ut av Syna, ett företag som granskar samtliga svenska aktiebolags bokslut. Vinnare i varje län blir den kommun som har störst andel företag som:

  • går med vinst
  • nyanställer
  • ökar sin omsättning

Botkyrka har vunnit utmärkelsen 2018, 2019 och 2020.


Södra Porten – entrén till Stockholm

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov". I programmet vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse, att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag.

Vid E4/E20 ligger Eriksbergs verksamhetsområde mycket strategiskt. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Södra Porten är en del av ett större område som är ett utpekat stadsutvecklingsläge i den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS. Läs mer om RUFS under relaterade länkar.

Målet för Södra porten-projektet är att skapa ett hållbart och attraktivt stadsutvecklingsläge.

Läs mer om den regionala utvecklingsplanen

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: