Öppna mobilmenyn

Byggprojekt

Ingress

 • Anemonen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Aspen

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

 • Gullvivan

  På Friggs väg 17 i Hallunda byggs en förskola för 180 barn.

 • Slagsta strand, etapp 1

  Syftet är bland annat att möjliggöra för cirka 600–850 bostäder, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

 • Örtagården

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.